Tiền gửi thanh toán

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Thủ tục, thời gian xử lý

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng

Địa điểm thực hiện giao dịch

Thực hiện giao dịch tại các Chi nhánh BIDV trên toàn quốc

Lãi suất

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  Tiền ký quỹ là tiền gửi không thời hạn hoặc có kỳ hạn của tổ chức tại BIDV nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với BIDV hoặc các bên liên quan.
 • Loại Tiền
  VND hoặc ngoại tệ
 • Số dư tối thiểu
  Tuỳ theo tính chất từng loại ký quỹ
 • Lãi suất

  Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn

 • Phương thức trả
  Cuối kỳ hoặc theo thời gian thực gửi

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

LỢI ÍCH

  • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng
  • Thực hiện nghĩa vụ tài chính của khách hàng đối với các bên liên quan đồng thời vẫn có khả năng sinh lời khi hưởng lãi suất trên số dư tài khoản
  • Thực hiện giao dịch tại các Chi nhánh BIDV trên toàn quốc

Có thể bạn quan tâm

Thanh toán nhập khẩu

BIDV thực hiện phát hành L/C theo yêu cầu của người nhập khẩu để cam kết thanh toán ngay hoặc thanh toán vào một thời hạn nhất định trị giá của L/C cho người hưởng lợi khi người hưởng lợi xuất trình bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện nêu trong L/C.

UPAS

Là sản phẩm tài trợ nhập khẩu, theo đó khách hàng của BIDV được thanh toán L/C theo kỳ hạn trả chậm nhưng người thụ hưởng vẫn được ngân hàng nước ngoài thanh toán trả ngay/trả chậm theo đúng Hợp đồng trên cơ sở chấp thuận cung cấp dịch vụ của ngân hàng đại lý trước khi mở L/C.

Bảo lãnh thông thường

BIDV cung cấp dịch vụ bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của doanh nghiệp đối với đối tác.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}