Đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu tài chính

Vay thông thường

BIDV hỗ trợ cho vay vốn lưu động phục vụ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp.

XEM CHI TIẾT

Vay đầu tư

BIDV hỗ trợ khách hàng vay đầu tư tài sản và dự án đặc thù,...

XEM CHI TIẾT

Vay thấu chi

BIDV cho phép khách hàng rút vượt số dư tài khoản khách hàng hiện có

XEM CHI TIẾT

Chiết khấu giấy tờ có giá

BIDV ứng trước tiền cho khách hàng và nhận lại giấy tờ có giá trước khi đến hạn thanh toán

XEM CHI TIẾT

Cho vay khác

Theo quy định của BIDV theo từng thời kỳ

XEM CHI TIẾT

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}