Đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu tài chính

Dịch vụ bảo quản tài sản

Là dịch vụ BIDV nhận bảo quản hộ tài sản quý, giấy tờ có giá, tài liệu quan trọng của khách hàng

XEM CHI TIẾT

Thu đổi tiền không đủ chuẩn lưu thông

 Khách hàng được đổi ngay tiền không đủ TCLT thành tiền đủ TCLT nếu đáp ứng được các điều kiện về đổi tiền không đủ TCLT theo quy định của BIDV

XEM CHI TIẾT

Đổi bao bì vàng miếng

Là dịch vụ đổi bao bì vàng miếng (hiện nay là vàng 99.99% của SJC) đối với bao bì rách, vỡ, bao bì trắng không có hologram… sang bao bì mới có hologram.

XEM CHI TIẾT

Thu giữ hộ tiền mặt qua đêm

Thu giữ hộ tiền mặt qua đêm là việc BIDV bảo quản tiền qua đêm cho khách hàng (tiền không gửi vào tài khoản).

XEM CHI TIẾT

Thu tiền theo túi niêm phong

Là dịch vụ thu tiền theo túi niêm phong khi khách hàng nộp tiền mặt vào ngân hàng vào thời điểm cuối ngày, khi ngân hàng đã kết thúc ngày làm việc.

XEM CHI TIẾT

Thu/chi tiền mặt lưu động

Là dịch vụ thu/chi tiền mặt theo nhu cầu khách hàng tại địa điểm do khách hàng chỉ định.

XEM CHI TIẾT

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng di động

Ngân hàng trực tuyến từ BIDV cho phép bạn quản lý tiền của mình khi bạn muốn, ở nơi bạn muốn - tất cả những gì bạn cần là tài khoản ngân hàng điện tử và kết nối với Internet.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}