Tránh rủi ro vận chuyển

Tránh rủi ro vận chuyển

Tránh được các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển tiền

Tránh rủi ro lưu giữ

Tránh rủi ro lưu giữ

Tránh được các rủi ro nếu lưu giữ tiền mặt qua đêm tại trụ sở, văn phòng

An toàn

An toàn

Tiền của khách hàng được ngân hàng bảo quản, đảm bảo an toàn

Thu giữ hộ tiền mặt qua đêm

 • Ngân hàng sẽ thực hiện giữ hộ tiền qua đêm cho khách hàng khi khách hàng có nhu cầu. Khách hàng sẽ không phải trả phí trong trường hợp khách hàng nộp tiền vào tài khoản tại Ngân hàng. 
 • Trường hợp khách hàng chỉ gửi tiền qua đêm (không nộp tiền vào tài khoản tại Ngân hàng), khách hàng sẽ phải trả phí giữ hộ tiền mặt qua đêm.

Hướng dẫn sử dụng

 • Khách hàng lập giấy đề nghị giữ hộ tiền mặt qua đêm theo mẫu của BIDV và lập bảng kê nộp tiền.
 • Thủ quỹ Ngân hàng kiểm tra giấy đề nghị giữ hộ tiền mặt qua đêm, bảng kê nộp tiền do khách hàng lập.
 • Khách hàng thực hiện niêm phong túi tiền với sự chứng kiến của nhân viên ngân hàng (thủ quỹ).
 • Niêm phong ghi rõ họ và tên, địa chỉ, loại tiền, số bó, số tiền trong mỗi túi, ngày, tháng, năm và khách hàng ký tên

Hồ sơ đăng ký

 • Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam/ Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Biểu mẫu

 

Mở tài khoản dễ dàng và nhanh chóng

Đăng ký online
Điền thông tin cá nhân theo mẫu.
Xác nhận thông tin
Nhân viên tư vấn BIDV sẽ liên lạc với bạn để xác thực thông tin và hỗ trợ mở tài khoản.
Hoàn thành
Đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất của BIDV để nhận thông tin tài khoản.
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}