Miễn đóng phí bảo hiểm cho khách hàng khi gặp rủi ro tử vong, thương tật và bệnh nan y

Miễn đóng phí bảo hiểm cho khách hàng khi gặp rủi ro tử vong, thương tật và bệnh nan y

Bảo hiểm Miễn đóng phí

Giới thiệu 

 • Cuộc sống là những chuyến phiêu lưu với vô vàn bất ngờ phía trước. Để bạn an tâm trải nghiệm tương lai trải rộng thênh thang và chủ động theo đuổi những dự định của mình, BIDV mang tới sản phẩm bổ trợ Miễn đóng phí bảo hiểm
 • Lưu ý: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt. 

Tổng quan

 • Người được bảo hiểm
 • Là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng chính hoặc vợ/chồng của Bên mua bảo hiểm Hợp đồng chính
 • Độ tuổi tham gia 
 • 18 tuổi - 70 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm
 • 5 - 25 năm
 • Thời gian đóng phí
 • Bằng thời hạn bảo hiểm

Quyền lợi

 • Miễn đóng phí cho Hợp đồng chính và các Sản phẩm bổ trợ đi kèm trong trường hợp Người được bảo hiểm:
 • - Tử vong; hoặc
 • - Thương tật toàn bộ vĩnh viễn; hoặc
 • - Bị chẩn đoán mắc 1 trong 5 Bệnh nan y: Ung thư, Đột quy, Nhồi máu cơ tim, Suy gan, Suy thận.

 

Bảo vệ trước 109 bệnh hiểm nghèo, bao gồm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em, bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu, giai đoạn sau và bệnh theo giới tính

Bảo vệ trước 109 bệnh hiểm nghèo, bao gồm bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em, bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu, giai đoạn sau và bệnh theo giới tính

Bệnh hiểm nghèo toàn diện

 • Cung cấp khoản tài chính bảo đảm hỗ trợ cho bản thân và những người thân yêu của bạn khi bất trắc xảy đến do mắc bệnh hiểm nghèo
 • Lưu ý: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt.
 • Độ tuổi tham gia
 • Từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổi (Tuổi tính theo sinh nhật vừa qua)
 • Thời hạn bảo hiểm
 
 • Từ 5 đến 25 năm
 • Thời gian đóng phí
 • Bằng thời hạn bảo hiểm
 • Bệnh hiểm nghèo cho trẻ em
 • 100% Số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm dưới 18 tuổi
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu
 
 • Chi trả 25% Số tiền bảo hiểm, tối đa 02 lần
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau
 • Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo theo giới tính
 • Chi trả thêm 25% Số tiền bảo hiểm

 

Hỗ trợ chi phí nằm viện nội trú

Hỗ trợ chi phí nằm viện nội trú

Hỗ trợ chi phí 124 loại phẫu thuật

Hỗ trợ chi phí 124 loại phẫu thuật

Hỗ trợ chi phí khám ngoại trú

Hỗ trợ chi phí khám ngoại trú

Hỗ trợ viện phí và Chi phí phẫu thuật

 • Giúp bạn vững tâm chăm sóc cho sức khỏe quý báu với sản phẩm Hỗ trợ viện phí và Chi phí phẫu thuật
 • Lưu ý: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt.
 • Độ tuổi tham gia
 • 30 ngày đến 70 tuổi (tính theo sinh nhật vừa qua)
 • Thời hạn bảo hiểm
 • Từ 5 năm đến 25 năm
 • Thời gian đóng phí
 • Bằng thời hạn bảo hiểm
 
 • Hỗ trợ viện phí nội trú
 • Phòng thông thường: 100% Số tiền bảo hiểm/ngày                         
 • Phòng chăm sóc đặc biệt: 2 lần số tiền bảo hiểm/ngày
 • Hỗ trợ viện phí điều trị bệnh nan y
 • 3 lần số tiền bảo hiểm/ngày ( 5 bệnh nan y: Ung thư, Đột quỵ, Nhồi máu cơ tim, Suy gan, Suy thận)
 • Hỗ trợ điều trị ngoại trú
 • 2 lần/năm, mỗi lần tối đa bằng số tiền bảo hiểm
 • Hỗ trợ chi phí phẫu thuật
 • Bao gồm 124 loại phẫu thuật và tổng quyền lợi chi trả lên tới 500 lần số tiền bảo hiểm

 

Tích hợp bảo vệ trọn đời trước 5 bệnh nan y

Tích hợp bảo vệ trọn đời trước 5 bệnh nan y

Quyền lợi bảo vệ nhân đôi/nhân ba đối với rủi ro tai nạn

Quyền lợi bảo vệ nhân đôi/nhân ba đối với rủi ro tai nạn

Quà Tặng Hạnh Phúc

Giới thiệu

 • Cùng bạn lên kế hoạch cho cuộc sống hạnh phúc bên những người bạn yêu thương. BIDV MetLife gửi trao Quà tặng Hạnh phúc, để bạn chủ động lên kế hoạch cuộc sống cho mình và cho những người bạn yêu thương.
 • Lưu ý: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt.
 • Thời hạn đóng phí
 • Linh hoạt sau năm thứ 3, tối đa đến năm 100 tuổi 
 • Thời hạn hợp đồng
 • Đến năm 100 tuổi
 • Độ tuổi tham gia
 • 30 ngày đến 70 tuổi (tính theo sinh nhật vừa qua)

Quyền lợi

 • Quyền lợi đáo hạn
 • 100% Giá trị tài khoản hợp đồng
 • Quyền lợi tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
 • Do mọi nguyên nhân:  
  - Lựa chọn cơ bản: Nhận giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản Hợp đồng, hoặc
  - Lựa chọn nâng cao: Nhận tổng của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản Hợp đồng.
 • Do tai nạn: Nhận thêm 100% Số tiền bảo hiểm.
 • Do tai nạn giao thông công cộng hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam: Nhận thêm 200% Số tiền bảo hiểm.
 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh nan y
 • Chi trả 100% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp mắc 1 trong 5 bệnh nan y (ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy gan, suy thận).
 • Hỗ trợ đóng phí cơ bản trong 3 năm kể từ khi quyền lợi Bệnh nan y được chi trả.
 • Thưởng duy trì hợp đồng
 • Bằng 10% tổng lãi tích lũy vào giá trị tài khoản cơ bản trong 3 năm trước thời điểm xét thưởng ( sau mỗi 3 năm kể từ ngày kỷ niệm hợp đồng lần thứ 5)
 • Quyền lợi đầu tư
 • Được hưởng lãi suất đầu tư của quỹ liên kết chung và được đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt Thời hạn hợp đồng.
Được bảo vệ trước rủi ro mắc bệnh ung thư trong mọi giai đoạn

Được bảo vệ trước rủi ro mắc bệnh ung thư trong mọi giai đoạn

Hỗ trợ nằm viện và miễn đóng phí 3 năm trong thời gian điều trị ung thư giai đoạn sớm

Hỗ trợ nằm viện và miễn đóng phí 3 năm trong thời gian điều trị ung thư giai đoạn sớm

Quyền lợi bệnh tiểu đường tuýp 2 lên đến 150 triệu đồng

Quyền lợi bệnh tiểu đường tuýp 2 lên đến 150 triệu đồng

Đóng phí 1 lần

Đóng phí 1 lần

Quà Tặng Thịnh Vượng

Giới thiệu

 • Sản phẩm đầu tiên và duy nhất trên thị trường bảo hiểm nhân thọ chi trả chi phí điều trị cho bệnh tiểu đường Type-2, đồng thời hỗ trợ điều trị bệnh ung thư ngay từ giai đoạn sớm và bảo toàn nguồn tài chính cho gia đình.
 • Lưu ý: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt.
 • Thời hạn đóng phí
 • Đóng phí 1 lần
 • Độ tuổi tham gia
 • 18 đến 55 tuổi (tính theo sinh nhật vừa qua)
 • Độ tuổi kết thúc hợp đồng
 • 65 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm
 • 11 năm

Quyền lợi

 • Quyền lợi đáo hạn
 • 100% Giá trị tài khoản hợp đồng
 • Quyền lợi tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn/ Ung thư giai đoạn sau
 • Quyền lợi cơ bản: Nhận giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm (trừ đi Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm đã trả) và Giá trị tài khoản Hợp đồng
 • Quyền lợi nâng cao:  Nhận tổng của Số tiền bảo hiểm (trừ đi Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm đã trả) và Giá trị tài khoản Hợp đồng
 • Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm
 • 50% số tiền bảo hiểm không quá 500 triệu đồng
 • 0,3% số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện, không quá 2 triệu/ngày, tối đa 100 ngày/năm và tối đa 150 ngày trong suốt thời hạn hợp đồng
 • Hỗ trợ tài chính (bằng Phí bảo hiểm cơ bản) trong 3 năm sau khi mắc Ung thư giai đoạn sớm
 • Quyền lợi bệnh Tiểu đường tuýp 2
 • 15% số tiền bảo hiểm không quá 150 triệu đồng
 • Quyền lợi đầu tư
 • Được hưởng lãi suất đầu tư của quỹ liên kết chung và được đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt Thời hạn hợp đồng.
Quyền lợi bệnh tiểu đường tuýp 2 lên đến 150 triệu đồng

Quyền lợi bệnh tiểu đường tuýp 2 lên đến 150 triệu đồng

Được bảo vệ trước rủi ro mắc bệnh ung thư trong mọi giai đoạn

Được bảo vệ trước rủi ro mắc bệnh ung thư trong mọi giai đoạn

Hỗ trợ nằm viện và miễn đóng phí 3 năm trong thời gian điều trị ung thư giai đoạn sớm

Hỗ trợ nằm viện và miễn đóng phí 3 năm trong thời gian điều trị ung thư giai đoạn sớm

Quà tặng Sức khỏe

 • Sản phẩm đầu tiên và duy nhất trên thị trường bảo hiểm nhân thọ chi trả chi phí điều trị cho bệnh tiểu đường Type-2, đồng thời hỗ trợ điều trị bệnh ung thư ngay từ giai đoạn sớm và bảo toàn nguồn tài chính cho gia đình.
 • Lưu ý: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện o hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt.
 • Thời hạn đóng phí
 • Linh hoạt sau năm thứ 3
 • Độ tuổi tham gia
 • 30 ngày đến 70 tuổi (tính theo sinh nhật vừa qua)
 • Độ tuổi kết thúc hợp đồng
 • 80 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm
 • 11 đến 30 năm
 • Quyền lợi tử vong/ thương tật toàn bộ và vĩnh viễn/ Ung thư giai đoạn sau
 • Quyền lợi cơ bản: Nhận giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm (trừ đi Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm đã trả) và Giá trị tài khoản Hợp đồng
 • Quyền lợi nâng cao:  Nhận tổng của Số tiền bảo hiểm (trừ đi Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm đã trả) và Giá trị tài khoản Hợp đồng
 • Quyền lợi bệnh Ung thư giai đoạn sớm
 • 50% số tiền bảo hiểm không quá 500 triệu đồng
 • 0,3% số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện, không quá 2 triệu/ngày, tối đa 100 ngày/năm và tối đa 150 ngày trong suốt thời hạn hợp đồng
 • Miễn đóng phí 3 năm hợp đồng tiếp theo
 • Bệnh Tiểu đường tuýp 2
 • 15% số tiền bảo hiểm không quá 150 triệu đồng
 • Thưởng duy trì hợp đồng
 • 2% giá trị tài khoản cơ bản, chi trả 5 năm 1 lần
 • Quyền lợi đầu tư
 • Được hưởng lãi suất đầu tư của quỹ liên kết chung và được đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt Thời hạn hợp đồng

 

 

Bảo vệ trước rủi ro tử vong/thương tật vĩnh viễn và thương tật một phần do tai nạn

Bảo vệ trước rủi ro tử vong/thương tật vĩnh viễn và thương tật một phần do tai nạn

Tai Nạn Cá Nhân

Giới thiệu

 • Để bạn chủ động trước những rủi ro về tai nạn, giúp bạn an tâm tận hưởng cuộc sống trọn vẹn với sản phẩm Bảo hiểm Tai nạn cá nhân.
 • Lưu ý: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt. 

Tổng quan

 • Độ tuổi tham gia
 • Từ 5 đến 60 tuổi
 • Tuổi tối đa khi tái tục hợp đồng
 • 64 tuổi
 • Thời gian đóng phí
 • 1 năm, tái tục hàng năm

Quyền lợi

 • Quyền lợi tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn
 • 100% số tiền bảo hiểm
 • Quyền lợi thương tật một phần do tai nạn
Bảo vệ trước rủi ro tử vong/thương tật vĩnh viễn do mọi nguyên nhân

Bảo vệ trước rủi ro tử vong/thương tật vĩnh viễn do mọi nguyên nhân

Tử Kỳ Mở Rộng

Giới thiệu 

 • Sản phẩm cung cấp khoản tài chính bảo đảm hỗ trợ cho những người thân yêu của bạn khi bất trắc xảy đến do qua đời hoặc tai nạn.
 • Lưu ý: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt. 

Tổng quan

 • Độ tuổi tham gia
 • Từ 6 tháng tuổi đến 65 tuổi (Tuổi tính theo sinh nhật vừa qua)
 • Tuổi tối đa khi tái tục hợp đồng
 • 69 tuổi
 • Thời gian đóng phí
 • 1 năm, tái tục hàng năm

Quyền lợi

 • Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do mọi nguyên nhân: 100% số tiền bảo hiểm.

 


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}