Giới thiệu về Hana Bank

Hana Bank là đơn vị thành viên của Tập đoàn Tài chính Hana (Hana Financial Group - Hàn Quốc) - một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Châu Á, cung cấp toàn diện các hoạt động tài chính. Hana Bank có mạng lưới hoạt động rộng lớn với 752 chi nhánh tại Hàn Quốc và 176 chi nhánh tại 24 quốc gia. Tại thời điểm 30/6/2019, Hana Bank có tổng tài sản 308,2 tỷ USD. Hana Bank là Ngân hàng bán lẻ tốt nhất tại Hàn Quốc, đồng thời cũng là Thương hiệu được yêu thích nhất ở Hàn Quốc, là ngân hàng hàng đầu về ngoại hối và tài trợ thương mại. 

Thông tin chi tiết về Hana Bank tại: https://www.kebhana.com/  

Quá trình hợp tác

 

Tháng 9/2016

Tổng Giám đốc BIDV có thư gửi Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc) giới thiệu về cơ hội đầu tư chiến lược tại BIDV.

Ngày 10/04/2017

Hai bên ký Thỏa thuận bảo mật (NDA), là cơ sở để Hana tiến hành tìm hiểu thông tin về BIDV.

Ngày 25/04/2017

Lãnh đạo cấp cao BIDV và Tập đoàn Tài chính Hana, Ngân hàng KEB Hana đã có buổi tiếp xúc đầu tiên tại Hàn Quốc.

Tháng 04/2017 đến tháng 07/2017

Ngân hàng KEB Hana (KEB Hana Bank) triển khai khảo sát thực trạng tại BIDV.

Ngày 31/08/2017

Hai bên ký Thỏa thuận sơ bộ (Term Sheet).

Ngày 08/09/2017

BIDV bắt đầu báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các cơ quan quản lý như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ về Phương án phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV.

Ngày 30/10/2018

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV.

Ngày 16/11/2018

BIDV hoàn thành lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông (bằng văn bản) thông qua Phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Ngày 30/11/2018

KEB Hana Bank hoàn thành Khảo sát thực trạng bổ sung tại BIDV.

Ngày 21/2/2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản 1029/NHNN-TTGSNH chấp thuận tăng vốn điều lệ cho BIDV từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ cho Ngân hàng KEB Hana.

Ngày 22/07/2019

Hai bên thống nhất được các nội dung văn kiện và chính thức ký Hợp đồng sau gần 02 năm đàm phán với 29 đợt làm việc trực tiếp, đàm phán dự thảo văn kiện hợp đồng.

Ngày 17/9/2019

Ngân hàng KEB Hana hoàn thành thủ tục xin phê duyệt phía Hàn Quốc.

Ngày 30/09/2019

BIDV hoàn thiện nộp hồ sơ phát hành cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày 02/10/2019

BIDV hỗ trợ nhà đầu tư nộp hồ sơ xin NHNN chấp thuận nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại BIDV.

Ngày 31/10/2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng KEB Hana mua cổ phần phát hành riêng lẻ của BIDV.

Ngày 01/11//2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận kết quả đợt chào bán.

Ngày 11/11/2019

Lễ công bố chính thức hoàn thành giao dịch và công bố cổ đông chiến lược nước ngoài (Ngân hàng KEB Hana) của BIDV được tổ chức thành công tại Hà Nội.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}