Tránh rủi ro vận chuyện

Tránh rủi ro vận chuyện

Tránh được rủi ro khi vận chuyển tiền mặt

Thu/chi chính xác

Thu/chi chính xác

Thu/chi tiền chính xác, nhanh chóng, hiệu quả vào tài khoản của khách hàng

Tiết kiệm thời gian, chi phí

Tiết kiệm thời gian, chi phí

Tiết kiệm được thời gian, Giảm chi phí đi lại

Thu/chi tiền mặt lưu động

 • Thu hộ tiền mặt là dịch vụ qua đó BIDV thực hiện thu tiền mặt từ các địa điểm do khách hàng chỉ định và chuyển vào tài khoản của khách hàng tại BIDV.
 • Chi hộ tiền mặt là dịch vụ qua đó BIDV thực hiện trích tiền từ tài khoản của khách hàng tại BIDV để chi trả tiền mặt tại các địa điểm do khách hàng chỉ định

Điều kiện sử dụng

 • Nếu khách hàng có nhu cầu thu/chi tiền mặt tại các địa chỉ ngoài trụ sở ngân hàng, đề nghị khách hàng liên hệ với chi nhánh - phòng giao dịch BIDV gần nhất để được phục vụ

Hồ sơ đăng ký

 •  Chứng minh thư/hộ chiếu còn hiệu lực
 • Biểu mẫu

 

Mở tài khoản dễ dàng và nhanh chóng

Đăng ký online
Điền thông tin cá nhân theo mẫu.
Xác nhận thông tin
Nhân viên tư vấn BIDV sẽ liên lạc với bạn để xác thực thông tin và hỗ trợ mở tài khoản.
Hoàn thành
Đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất của BIDV để nhận thông tin tài khoản.
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}