Bảo lãnh thông thường

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Mức độ tin cậy, uy tín với đối tác

Gia tăng mức độ tin cậy, uy tín với đối tác và khả năng thành công của giao dịch

Hình thức phát hành bảo lãnh

Đa dạng các hình thức phát hành bảo lãnh như: bằng giấy và điện tử

Thời gian xử lý

Thời gian xử lý nhanh chóng, chuyên nghiệp, ngay trong ngày làm việc

Phí dịch vụ, biện pháp đảm bảo

Phí dịch vụ hợp lý, cạnh tranh.Biện pháp đảm bảo linh hoạt.

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  BIDV cung cấp dịch vụ bảo lãnh nhằm bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết của doanh nghiệp đối với đối tác.
 • Đối tượng bảo lãnh
  Tổ chức và cá nhân trong nước/nước ngoài.
 • Hình thức phát hành bảo lãnh
  Bảo lãnh giấy
 • Thời hạn bảo lãnh
  Phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp
 • Loại tiền tệ
  VND hoặc ngoại tệ

LỢI ÍCH

  • Gia tăng mức độ tin cậy, uy tín với đối tác và khả năng thành công của giao dịch.
  • Đa dạng các hình thức phát hành bảo lãnh như: bằng giấy và điện tử.
  • Thời gian xử lý nhanh chóng, chuyên nghiệp, ngay trong ngày làm việc.
  • Biện pháp đảm bảo linh hoạt.
  • Phí dịch vụ hợp lý, cạnh tranh. 

ĐIỀU KIỆN BẢO LÃNH

  • Đủ năng lực theo quy định của pháp luật dân sự.
  • Mục đích bảo lãnh hợp pháp.
  • Có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ được bảo lãnh trong thời hạn cam kết.
  • Số tiền bảo lãnh: phù hợp với cam kết của khách hàng với Bên nhận bảo lãnh.
  • Tài sản bảo đảm: bất động sản, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, tiền gửi ký quỹ… 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
  • Cung cấp hồ sơ liên quan: giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, hồ sơ pháp lý, tài chính, tài sản đảm bảo, hợp đồng thương mại,... theo quy định của BIDV.
  • Thẩm định, xét duyệt theo quy trình của BIDV.
  • Ký kết hợp đồng bảo lãnh.
  • Phát hành thư bảo lãnh.

Có thể bạn quan tâm

Tiền gửi ký quỹ

Tiền ký quỹ là tiền gửi không thời hạn hoặc có kỳ hạn của tổ chức tại BIDV nhằm đảm bảo việc thực hiện một nghĩa vụ tài chính của tổ chức đó đối với BIDV hoặc các bên liên quan.

Chuyển tiền

BIDV cung cấp dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế cho khách hàng

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}