Thanh toán biên mậu

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Thanh toán nhanh chóng, an toàn

Dịch vụ tư vấn

Hỗ trợ tư vấn điều khoản hợp đồng ngoại thương

Chi phí hợp lý

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  BIDV cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế bằng đồng CNY với tỷ giá cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới với các đối tác Trung Quốc.

ĐẶC ĐIỂM

  • Đối với thanh toán nhập khẩu: BIDV tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và đơn đề nghị của khách hàng, sau đó thực hiện thanh toán với ngân hàng thương mại Trung Quốc bằng các hình thức: internet banking, hối phiếu…
  • Đối với thanh toán xuất khẩu: BIDV nhận tiền thanh toán từ Ngân hàng TQ và báo có vào tài khoản khách hàng

LỢI ÍCH

  • Thanh toán nhanh chóng, an toàn
  • Chi phí hợp lý
  • Hỗ trợ tư vấn điều khoản hợp đồng ngoại thương

BIỂU MẪU

Thanh toán xuất khẩu

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Giao dịch an toàn, nhanh chóng

Giao dịch an toàn, nhanh chóng thông qua hệ thống Ngân hàng đại lý của BIDV rộng khắp trên toàn thế giới

Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ tư vấn về điều khoản hợp đồng ngoại thương, LC, các phương thức thanh toán

Tài trợ vốn

Tài trợ vốn để thanh toán hàng hóa nhập khẩu với các hình thức tài trợ đa dạng

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  BIDV hỗ trợ thanh toán nhanh chóng- an toàn các giao dịch thanh toán xuất khẩu: - Thư tín dụng xuất khẩu - Nhờ thu xuất khẩu - Chuyển tiền điện dến

ĐẶC ĐIỂM

  • 1. Thư tín dụng xuất khẩu: Tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán trong đó ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của khách hàng (người nhập khẩu) cam kết thanh toán một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (người xuất khẩu) hoặc chấp nhận hối phiếu do người hưởng lợi kí phát khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với qui định của Thư tín dụng. BIDV thực hiện:
  • - Thông báo L/C và L/C sửa đổi
  • - Xác nhận L/C
  • - Kiểm tra bộ chứng từ và gửi chứng từ đòi tiền theo L/C
  • - Chuyển nhượng L/C
  • 2. Nhờ thu kèm chứng từ: là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu căn cứ vào bộ chứng từ gửi hàng kèm theo với điều kiện là nếu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho người nhập khẩu để nhận hàng. BIDV  thực hiện tiếp nhận bộ chứng từ từ doanh nghiệp (người xuất khẩu), kiểm tra, gửi bộ chứng từ và gửi ngân hàng nước ngoài để nhờ thu. Các hình thức nhờ thu:
  • - Nhờ thu  D/P (Documentary against Payment): Người nhập khẩu phải thanh toán ngay thì ngân hàng thu hộ mới giao bộ chứng từ giao hàng cho họ.
  • - D/A (Documentary against Acceptance): Người nhập khẩu phải chấp nhận thanh toán trị giá hối phiếu khi đáo hạn thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ.
  • 3. Chuyển tiền đến: Đây là dịch vụ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ với điều khoản thanh toán T/T và nhận tiền từ đối tác nước ngoài chuyển về thông qua hệ thống chuyển tiền điện SWIFT giữa các ngân hàng nước ngoài với BIDV.

LỢI ÍCH

  • Giao dịch an toàn, nhanh chóng thông qua hệ thống Ngân hàng đại lý của BIDV rộng khắp trên toàn thế giới
  • Hỗ trợ tư vấn về điều khoản hợp đồng ngoại thương, LC, các phương thức thanh toán nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Khách hàng.
  • Tài trợ vốn để thực hiện hoạt động xuất khẩu với các hình thức tài trợ đa dạng
   

BIỂU MẪU

Thanh toán nhập khẩu

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Giao dịch an toàn, nhanh chóng

Giao dịch an toàn, nhanh chóng thông qua hệ thống Ngân hàng đại lý của BIDV rộng khắp trên toàn thế giới

Hỗ trợ tư vấn

Hỗ trợ tư vấn về điều khoản hợp đồng ngoại thương, LC, các phương thức thanh toán

Tài trợ vốn

Tài trợ vốn để thanh toán hàng hóa nhập khẩu với các hình thức tài trợ đa dạng

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  BIDV hỗ trợ thanh toán nhanh chóng- an toàn các giao dịch thanh toán nhập khẩu: - Thư tín dụng nhập khẩu - Nhờ thu nhập khẩu - Chuyển tiền điện đi

ĐẶC ĐIỂM

  • 1. Thư tín dụng nhập khẩu: Tín dụng chứng từ  là phương thức thanh toán trong đó ngân hàng phát hành, theo yêu cầu của khách hàng (người  nhập khẩu), cam kết thanh toán một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (người xuất khẩu) hoặc chấp nhận hối phiếu do người hưởng lợi kí phát khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp với qui định của Thư tín dụng (L/C). BIDV thực hiện:
  • - Phát hành L/C
  • - Sửa đổi L/C
  • - Ủy quyền nhận hàng/Kí hậu vận đơn/Bảo lãnh nhận hàng
  • - Thanh toán L/C 
  • 2. Nhờ thu nhập khẩu
  • Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu căn cứ vào bộ chứng từ gửi hàng kèm theo, với điều kiện là nếu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho người nhập khẩu để nhận hàng.
  • Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài, BIDV sẽ thông báo với doanh nghiệp để yêu cầu thanh toán cho bộ chứng từ hoặc chấp nhận thanh toán hối phiếu khi đến hạn và giao bộ chứng từ để doanh nghiệp nhận hàng.
  • - Nhờ thu  D/P (Documentary against Payment): Người nhập khẩu phải thanh toán ngay thì ngân hàng thu hộ mới giao bộ chứng từ giao hàng cho họ.
  • - D/A (Documentary against Acceptance): Người nhập khẩu phải chấp nhận thanh toán trị giá hối phiếu khi đáo hạn thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ.
  • 3. Chuyển tiền đi:  Đây là dịch vụ của BIDV đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trong việc thanh toán các chi phí liên quan đến nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ… cho đối tác theo phương thức đơn giản chuyển tiền quốc tế (Telegraphic Transfer), thủ tục hồ sơ đơn giản, loại tiền chuyển linh hoạt, thời gian thực hiện nhanh chóng.

LỢI ÍCH

  • Giao dịch an toàn, nhanh chóng thông qua hệ thống Ngân hàng đại lý của BIDV rộng khắp trên toàn thế giới
  • Hỗ trợ tư vấn về điều khoản hợp đồng ngoại thương, LC, các phương thức thanh toán nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Khách hàng.
  • Tài trợ vốn để thanh toán hàng hóa nhập khẩu với các hình thức tài trợ đa dạng

BIỂU MẪU

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}