Đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu tài chính

Dịch vụ thanh toán quốc tế

BIDV cung cấp dịch vụ thanh toán biên mậu, thanh toán xuất khẩu, thanh toán nhập khẩu

XEM CHI TIẾT

Tài trợ xuất khẩu

BIDV cung cấp dịch vụ bao thanh toán, chiết khấu, cho vay thực hiện hợp đồng xuất khẩu,...

XEM CHI TIẾT

Tài trợ nhập khẩu

BIDV cung cấp dịch vụ tài trợ nhập khẩu lô hàng nhập, tài trợ bằng nguồn vốn theo chương trình tín dụng xuất khẩu,...

XEM CHI TIẾT

Tài trợ L/C nội địa

Hình thức chiết khấu có truy đòi hối phiếu đòi nợ kèm bộ chứng từ theo L/C nội địa và thanh toán trước hạn bộ chứng từ theo L/C nội dịa do BIDV phát hành

XEM CHI TIẾT

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}