Đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu tài chính

Bảo lãnh thông thường

BIDV cung cấp các dịch vụ bảo lãnh thông thường

XEM CHI TIẾT

Bảo lãnh đối ứng

BIDV cung cấp dịch vụ bảo lãnh đối ứng theo yêu cầu của doanh nghiệp

XEM CHI TIẾT

Bảo lãnh thanh toán thuế trong hoạt động XNK

BIDV phát hành thư bảo lãnh thuế kết hợp với việc thực hiện truyền nhận dữ liệu điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan với mục đích hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa nhanh chóng.

XEM CHI TIẾT

Tra cứu thông tin bảo lãnh

BIDV hỗ trợ khách hàng chủ động tra cứu thông tin bảo lãnh

XEM CHI TIẾT

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}