Đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu tài chính

Mua bán ngoại tệ

BIDV có thể đáp ứng nhu cầu mua bán với hơn 100 loại ngoại tệ khác nhau, cung cấp các giải pháp tài chính giúp Khách hàng tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo hiểm rủi ro tỷ giá. 

XEM CHI TIẾT

Phái sinh tài chính

Giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro tỷ giá và lãi suất, mang lại cơ hội giảm chi phí vay vốn,  cơ hội gia tăng thu nhập từ các khoản đầu tư, tiền gửi

XEM CHI TIẾT

Phái sinh hàng hóa

Giải pháp phòng ngừa rủi ro biến động giá hàng hóa cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa.

XEM CHI TIẾT

Tư vấn phát hành trái phiếu

Tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nguồn vốn dài hạn cho phát triển bền vững

XEM CHI TIẾT

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}