BIDV iConnect

Giao dịch nhanh chóng, thuận lợi

Giảm thiểu thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian và nhân lực

An toàn bảo mật

Hệ thống xác thực nhiều yếu tố, phân quyền phê duyệt linh hoạt

Tính năng đa dạng

Thực hiện đa dạng các dịch vụ ngân hàng trên kênh kết nối

Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp

Số hóa quy trình nội bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Giới thiệu chung
  Dịch vụ cho phép doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trực tiếp trên hệ thống/ phần mềm quản trị nội bộ của khách hàng (phần mềm kế toán, nhân sự, quản trị tài chính,…- gọi tắt là ERP) thông qua kết nối điện tử với các nền tảng số của BIDV. Thông tin giao dịch được cập nhật tức thời về hệ thống ERP khách hàng.
 • Đối tượng sử dụng
  Các doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng các hệ thống, phần mềm nội bộ, có khả năng kết nối đến các nền tảng số của BIDV để truyền/ nhận dữ liệu.
 • Hệ thống bảo mật
  Kết nối giữa khách hàng và ngân hàng được mã hóa và xác thực bằng các công nghệ bảo mật hiện đại. Các giao dịch tài chính được xác thực bằng các yếu tố nâng cao đáp ứng theo quy định của Ngân hàng nhà nước (Bộ user – password, Smart OTP, Chữ ký số công cộng).

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

  • Dịch vụ phi tài chính:
   - Vấn tin tài khoản
   - Vấn tin giao dịch chuyển tiền quốc tế
   - Sao kê tài khoản và cập nhật biến động số dư
   - Tra soát
  • Dịch vụ tài chính:
   - Chuyển tiền trong nước (giao dịch đơn/ giao dịch lô)
   - Thanh toán lương
   - Thanh toán hóa đơn
   - Nộp Ngân sách nhà nước
   - Nộp khác Kho bạc nhà nước

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

  • Hệ thống/ phần mềm nội bộ của khách hàng có khả năng tích hợp với hệ thống của BIDV: Áp dụng tiêu chuẩn kết nối thông dụng qua API. Kết nối đường truyền tới Ngân hàng qua Leasedline hoặc Internet có VPN.
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}