Tài trợ doanh nghiệp theo ngành

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Hồ sơ chứng từ

Đơn giản, phù hợp đặc thù của ngành

Lãi suất

Lãi suất cho vay ưu đãi

Sản phẩm dịch vụ kèm theo

Được miễn, giảm phí các sản phẩm dịch vụ kèm theo

Tỷ giá cạnh tranh

Tỷ giá mua bán ngoại tệ cạnh tranh

THÔNG TIN CHÍNH

 • Phương thức cho vay
  Cho vay, bảo lãnh theo món, hạn mức
 • Tài sản đảm bảo
  Các tài sản đảm bảo thông thường, và tài sản khác theo đặc thù ngành nghề.
 • Đối tượng cho vay
  Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành như: Dược, Xây lắp, Đóng tàu, Xăng dầu, Dệt may, Phân phối...

LỢI ÍCH

  • Hồ sơ chứng từ đơn giản, phù hợp đặc thù của ngành. 
  • Lãi suất cho vay ưu đãi. 
  • Miễn, giảm phí các sản phẩm dịch vụ kèm theo. 
  • Tỷ giá mua bán ngoại tệ cạnh tranh.

Công cụ ước tính khoản vay

1Thu nhập hàng tháng của tôi là VND/tháng

2Chi tiêu hàng tháng của tôi là VND/tháng

3Kỳ hạn vay tháng

4Lãi suất %/năm

Tổng số tiền bạn có thể vay

0 VND

1Số tiền vay VND

2Kỳ hạn vay tháng

3Lãi suất %/năm

4Phương pháp tính

Số tiền trả tháng đầu

0 VND

Tổng số tiền trả nợ gốc và lãi

0 VND

Tổng số tiền trả lãi

0 VND

(*) Bảng tính chỉ mang tính tham khảo và không phải là cam kết về khoản vay của BIDV

Có thể bạn quan tâm

Chuyển tiền

BIDV cung cấp dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế cho khách hàng

BIDV I-Bank

Là sản phẩm tổng hợp nhiều dịch vụ ngân hàng cung cấp trên website: thanh toán trong và ngoài nước, quản lý dòng tiền, thanh toán lương,…

Thanh toán theo bảng kê

BIDV cung cấp dịch vụ chi hộ theo bảng kê đáp ứng nhu cầu thanh toán theo danh sách (phát sinh định kỳ hoặc đột xuất) của doanh nghiệp như: trả lương cho nhân viên, thanh toán hoa hồng đại lý, chi trả cổ tức, trái tức, lãi, phí, thanh toán tiền hàng…

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}