Điều chuyển vốn tự động

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Tình hình tài chính được cập nhật

Công ty mẹ cập nhật chính xác tình hình tài chính của toàn hệ thống

Chi phí quản lý, thu thập số liệu

Tiết kiệm chi phí quản lý, dễ dàng thu thập số liệu phục vụ công tác kế toán

THÔNG TIN CHÍNH

  • Chương trình cung cấp công cụ quản lý quan hệ tiền gửi, tiền vay, thanh toán và điều chuyển vốn tự động giữa các đơn vị thành viên, hỗ trợ công ty mẹ thực hiện chính sách quản lý tài chính tập trung.
  • BIDV cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tự động điều chuyển tiền giữa các tài khoản thanh toán của doanh nghiệp và các đơn vị khác mở tại BIDV theo phát sinh báo có của tài khoản, theo hạn mức hoặc theo tỷ lệ trên cơ sở số dư tài khoản, với tần suất điều chuyển linh hoạt theo ngày/tuần/tháng hoặc vào các ngày cụ thể đáp ứng nhu cầu quản lý dòng tiền tập trung của doanh nghiệp. 

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

  • Khách hàng ký hợp đồng sử dụng dịch vụ với Trụ sở chính/ Chi nhánh BIDV.

LỢI ÍCH

  • Công ty mẹ cập nhật chính xác tình hình tài chính của toàn hệ thống phục vụ công tác quản lý và lập các kế hoạch kinh doanh
  • Tiết kiệm chi phí quản lý, dễ dàng thu thập số liệu phục vụ công tác kế toán

Gói quản lý doanh thu ưu việt

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Quản lý hiệu quả doanh thu

Nhanh chóng và thuận tiện

THÔNG TIN CHÍNH

  • Gói dịch vụ gồm 5 sản phẩm: thu hộ đa kênh, điều chuyển vốn tự động, tiền gửi có kỳ hạn, thấu chi khách hàng tổ chức, quản lý dòng tiền, cung cấp cho khách hàng giải pháp trọn gói quản lý doanh thu với các chính sách ưu đãi, hấp dẫn

Dịch vụ Quản lý dòng tiền

Có thể bạn quan tâm

Chuyển tiền

BIDV cung cấp dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế cho khách hàng

Cho vay thấu chi

BIDV cấp hạn mức thấu chi cho khách hàng sử dụng đáp ứng nhu cầu tức thời

Thanh toán theo bảng kê

BIDV cung cấp dịch vụ chi hộ theo bảng kê đáp ứng nhu cầu thanh toán theo danh sách (phát sinh định kỳ hoặc đột xuất) của doanh nghiệp như: trả lương cho nhân viên, thanh toán hoa hồng đại lý, chi trả cổ tức, trái tức, lãi, phí, thanh toán tiền hàng…

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}