Thẻ ghi nợ doanh nghiệp

Chủ động quản lý chi tiêu hiệu quả, an toàn và minh bạch với phạm vi thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ trên toàn cầu.

Thẻ tín dụng doanh nghiệp

Cung cấp giải pháp quản lý tài chính ưu việt dành cho doanh nghiệp với lãi suất ưu đãi và số ngày miễn lãi tối đa tới 45 ngày.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}