Đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu tài chính

Mua bán ngoại tệ

BIDV có thể đáp ứng nhu cầu mua bán với hơn 100 loại ngoại tệ khác nhau, cung cấp các giải pháp tài chính giúp Khách hàng tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo hiểm rủi ro tỷ giá.

XEM CHI TIẾT

Phái sinh tài chính

Giải pháp giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro tỷ giá và lãi suất, mang lại cơ hội giảm chi phí vay vốn,  cơ hội gia tăng thu nhập từ các khoản đầu tư, tiền gửi...

XEM CHI TIẾT

Giao dịch trái phiếu

Kênh huy động vốn ngắn hạn để đảm bảo khả năng thanh khoản. Lợi suất trái phiếu cao hơn so với chi phí, mang lại hiệu quả kinh doanh cao.

XEM CHI TIẾT

Giao dịch thị trường tiền tệ

Giao dịch các công cụ trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng với gần 200 định chế tài chính trong và ngoài nước.

XEM CHI TIẾT
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}