Giao dịch thị trường tiền tệ

Huy động vốn

Huy động vốn

Kênh huy động vốn ngắn hạn để đảm bảo khả năng thanh khoản

Hiệu quả kinh doanh

Hiệu quả kinh doanh

Mang lại hiệu quả kinh doanh cao

Lợi thế của BIDV

Lợi thế của BIDV

Quy mô hoạt động lớn và có thế mạnh về năng lực tài chính

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

 • Là các giao dịch nhận tiền gửi/đi vay và đầu tư tiền gửi/cho vay giữa BIDV và đối tác là các tổ chức tín dụng hoặc các tổ chức khác được phép hoạt động trên thị trường tiền tệ.
 • Đối tượng khách hàng: Tổ chức tín dụng là các ngân hàng thương mại, công ty tài chính.

LỢI ÍCH SẢN PHẨM

 • Lợi ích của khách hàng:
 • + Là kênh huy động vốn ngắn hạn để đảm bảo khả năng thanh khoản.
 • + Là một trong các sản phẩm đầu tư trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng mang lại hiệu quả kinh doanh cao.
 • Lợi thế của BIDV:
 • +  Có quy mô hoạt động lớn và có thế mạnh về năng lực tài chính.
 • + Tích cực, năng động trên thị trường liên ngân hàng và thiết lập được mạng lưới đối tác rộng rãi.
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}