BIDV Online

Vấn tin tài khoản

Tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền vay, tài khoản thấu chi

Giao dịch mọi lúc mọi nơi

Giao dịch an toàn, chính xác, nhanh gọn ngay trên điện thoại di động của mình, không mất thời gian đến quầy giao dịch.

Thông tin tra cứu

Địa chỉ chi nhánh và ATM, POS, tỷ giá, lãi suất, các địa chỉ làm việc ngoài giờ và nhiều thông tin hữu ích khác

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Giới thiệu chung
  BIDV Mobile dành cho khách hàng Doanh nghiệp là dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động, cho phép doanh nghiệp thực hiện các giao dịch ngân hàng như vấn tin tài khoản, vấn tin giao dịch… một cách an toàn, chính xác, nhanh gọn ngay trên điện thoại di động của mình mà không mất thời gian đến quầy giao dịch.
 • Tài khoản vấn tin
  Vấn tin các tài khoản của khách hàng: tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền vay, tài khoản thấu chi
 • Thông tin tra cứu
  Tra cứu đa dạng các thông tin liên quan đến ngân hàng như: địa chỉ chi nhánh và ATM, POS, tỷ giá, lãi suất, các địa chỉ làm việc ngoài giờ và nhiều thông tin hữu ích khác

DỊCH VỤ SMS BANKING

  • Dịch vụ SMS Banking: Là dịch vụ gửi – nhận tin nhắn qua điện thoại di động, cho phép khách hàng:
  •   + Vấn tin tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, tài khoản tiền vay, tài khoản thấu chi
  •   + Vấn tin tỷ giá
  •   + Vấn tin địa chỉ ATM

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

  • Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND tại BIDV

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

  •  Đơn đăng ký sử dụng dịch vụ BIDV Mobile
  • CMND/ Hộ chiếu còn hiệu lực
  • Cung cấp giấy giới thiệu của doanh nghiệp
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}