Kết nối trực tuyến

Kết nối trực tuyến

Kết nối trực tuyến với Công ty chứng khoán

Dịch vụ

Dịch vụ

Sử dụng nhiều dịch vụ tiện ích

Giao dịch

Giao dịch

Giao dịch nhanh chóng, thuận tiện

Tiền gửi kinh doanh chứng khoán

 • - Loại tiền gửi: VND
 • - Số dư tiền gửi tối thiểu: 50.000VND
 • - Phí dịch vụ: Tham khảo biểu phí hiện hành của BIDV 
 • - Lãi suất huy động: Không kỳ hạn theo số dư cuối ngày (tham khảo biểu lãi suất
 • - Kết nối trực tiếp với tài khoản chứng khoán của khách hàng tại công ty chứng khoán có liên kết với BIDV để thực hiện các giao dịch thanh toán tiền mua bán chứng khoán, nhận cổ tức,…
 • - Chuyển tiền nhanh, ghi có ngay sau khi thực hiện giao dịch giữa các tài khoản tiền gửi mở tại BIDV
 • - Giao dịch mọi lúc mọi nơi thông qua dịch vụ BIDV online, BIDV Smart banking… (chi tiết tại đây) 
 • - Quản lý biến động số dư với dịch vụ BSMS (xem thêm  tại đây)
 • - Tiện lợi với việc chuyển lãi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn vào tài khoản
 • - Rút tiền mặt, chuyển tiền thông qua liên kết thẻ ATM tại hàng ngàn máy ATM

Điều kiện sử dụng:

 • - Đối tượng khách hàng: Cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú
 • - Tài khoản của cá nhân người không cư trú, người nước ngoài cư trú được quản lý ngoại hối theo quy định của pháp luật

Hồ sơ đăng ký:

Lãi suất và biểu phí:

 

Lãi suất

Lãi suất

Lãi suất không kỳ hạn hấp dẫn

Thủ tục

Thủ tục

Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện

Giao dịch an toàn

Giao dịch an toàn

Khách hàng có thể giao dịch tại tất cả chi nhánh BIDV, an toàn khi gửi tiền

Tiền gửi đầu tư gián tiếp vào Việt Nam

 • Loại tiền gửi:  VND
 • Số dư tối thiểu: 50.000 VND
 • Phí dịch vụ: Tham khảo biểu phí hiện hành của BIDV tại đây
 • Lãi suất huy động: Không kỳ hạn theo số dư cuối ngày (tham khảo biểu lãi suất)
 • Hỗ trợ theo dõi, quản lý các giao dịch liên quan đến đầu tư gián tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật
 • Kết nối trực tiếp với tài khoản chứng khoán của khách hàng tại công ty chứng khoán có liên kết với BIDV để thực hiện các giao dịch thanh toán tiền mua bán chứng khoán, nhận cổ tức,…
 • Chuyển tiền nhanh, ghi có ngay sau khi thực hiện giao dịch giữa các tài khoản tiền gửi mở tại BIDV

Điều kiện sử dụng:

 • Đối tượng khách hàng: Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân nước ngoài và là người không cư trú thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam 
 • Tài khoản tiền gửi vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được quản lý ngoại hối theo quy định của pháp luật

Hồ sơ đăng ký:

Lãi suất và biểu phí:

 

Lãi suất

Lãi suất

Lãi suất không kỳ hạn hấp dẫn

Thủ tục

Thủ tục

Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện

An toàn

An toàn

An toàn, giao dịch tại tất cả chi nhánh BIDV

Tiền gửi đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

 • - Áp dụng cho các loại tiền:  VND, USD, EUR, AUD, JPY
 • - Số dư tối thiểu: 50.000 VND, 10 USD, 10 EUR, 0 AUD, 0 JPY
 • - Phí dịch vụ: Tham khảo biểu phí hiện hành của BIDV 
 • - Lãi suất huy động: Không kỳ hạn theo số dư cuối ngày (tham khảo biểu lãi suất)
 • - Hỗ trợ theo dõi, quản lý các giao dịch liên quan đến đầu tư trực tiếp ra nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật
 • - Chuyển tiền nhanh, ghi có ngay sau khi thực hiện giao dịch giữa các tài khoản tiền gửi mở tại BIDV
 • - Quản lý biến động số dư với dịch vụ BSMS (xem thêm  tại đây)

Điều kiện sử dụng:

 • - Đối tượng khách hàng: Nhà đầu tư Việt Nam là cá nhân cư trú được thực hiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
 • - Tài khoản tiền gửi vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được quản lý ngoại hối theo quy định của pháp luật

Hồ sơ đăng ký:

Lãi suất và biểu phí:

 

Lãi suất

Lãi suất

Lãi suất không kỳ hạn hấp dẫn

Thủ tục

Thủ tục

Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện

Giao dịch an toàn

Giao dịch an toàn

Khách hàng có thể giao dịch tại tất cả chi nhánh BIDV, an toàn khi gửi tiền

Tiền gửi đầu tư trực tiếp vào Việt Nam

 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR.
 • Số dư tối thiểu: 50.000VND, 10 USD, 10 EUR
 • Phí dịch vụ: Tham khảo biểu phí hiện hành của BIDV  tại đây
 • Lãi suất huy động: Không kỳ hạn theo số dư cuối ngày (tham khảo biểu lãi suất
 • Hỗ trợ theo dõi, quản lý các giao dịch liên quan đến đầu tư trực tiếp vào Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật
 • Chuyển tiền nhanh, ghi có ngay sau khi thực hiện giao dịch giữa các tài khoản tiền gửi mở tại BIDV

Điều kiện sử dụng:

 • Đối tượng khách hàng: Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân không cư trú được thực hiện đầu tư trực tiếp vào Việt Nam
 • Tài khoản tiền gửi vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam được quản lý ngoại hối theo quy định của pháp luật

Hồ sơ đăng ký:

Lãi suất và biểu phí:

 

Mở tài khoản dễ dàng và nhanh chóng

Đăng ký online
Điền thông tin cá nhân theo mẫu.
Xác nhận thông tin
Nhân viên tư vấn BIDV sẽ liên lạc với bạn để xác thực thông tin và hỗ trợ mở tài khoản.
Hoàn thành
Đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất của BIDV để nhận thông tin tài khoản.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}