An toàn

An toàn

Khách hàng được bảo hiểm tiền gửi, an toàn khi gửi tiền

Kỳ hạn

Kỳ hạn

Kỳ hạn gửi đa dạng

Rút tiền gửi linh hoạt

Rút tiền gửi linh hoạt

Khách hàng có thể rút trước hạn khi có nhu cầu

Tiền gửi có kỳ hạn BIDV

 • Loại tiền gửi: USD, EUR
 • Số dư tối thiểu: 100 USD, 100 EUR
 • Kỳ hạn: từ 1 tháng đến 24 tháng
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ.
 • Lãi suất huy động: Có kỳ hạn cố định trong kỳ gửi (tham khảo biểu lãi suất)
 • Xác nhận khả năng tài chính cho các nhu cầu du lịch, học tập… ở nước ngoài
 • Tất toán trước hạn được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút cho toàn bộ thời gian gửi trong kỳ hạn
 • Quản lý biến động số dư với dịch vụ BSMS
 • Được giao dịch tại tất cả các chi nhánh/ PGD của BIDV
 • Được chuyển giao quyền sở hữu khoản tiền gửi

Điều kiện sử dụng

 • Đối tượng khách hàng: Cá nhân nước ngoài cư trú; Cá nhân nước ngoài không cư trú được phép cư trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên; Cá nhân Việt Nam không cư trú
 • Khách hàng cá nhân chỉ được gửi, nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán của chính khách hàng.
 • Đối với khách hàng cá nhân nước ngoài (cư trú, không cư trú), thời hạn gửi tiền không được dài hơn thời hạn hiệu lực của Giấy tờ xác minh thông tin.
 • Người cư trú và không cư trú không được gửi tiền gửi chung có kỳ hạn. Tổ chức và cá nhân không được gửi tiền gửi chung có kỳ hạn bằng ngoại tệ. Khách hàng gửi/nhận chi trả tiền gửi có kỳ hạn chung thông qua tài khoản thanh toán chung của tất cả khách hàng.

Hồ sơ đăng ký

 • Pháp lý khách hàng: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Khách hàng ký hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với BIDV.

Lãi suất và biểu phí

 

An toàn

An toàn

Khách hàng được bảo hiểm tiền gửi, an toàn khi gửi

Lãi suất, kỳ hạn

Lãi suất, kỳ hạn

Lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn gửi đa dạng

Rút tiền gửi linh hoạt

Rút tiền gửi linh hoạt

Khách hàng có thể rút trước hạn khi có nhu cầu

Chứng chỉ tiền gửi BIDV

 • Lãi suất cạnh tranh so với các sản phẩm tiền gửi khác
 • Kỳ hạn gửi linh hoạt theo nhu cầu tài chính của khách hàng
 • Kênh đầu tư an toàn, ổn định và hiệu quả
 • Thủ tục linh hoạt, đơn giản trong việc chuyển giao quyền sở hữu, cầm cố vay vốn 
 • Giao dịch tại tất cả các phòng giao dịch/chi nhánh BIDV trên toàn quốc
 • Xác nhận khả năng tài chính cho các nhu cầu du lịch, học tập… ở nước ngoài
 • Quản lý biến động số dư với dịch vụ BSMS
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ hoặc trả lãi định kỳ, lãi không nhập gốc
 • Chứng chỉ tiền gửi không được phép quay vòng
 • Loại tiền gửi: VND
 • Mệnh giá: tối thiểu 50.000.000 VND và là bội số của 100.000 VND
 • Kỳ hạn: từ 1 tháng đến 24 tháng

Hồ sơ yêu cầu

 • Đối tượng khách hàng: Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài
 • Pháp lý khách hàng: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực

Cách thức đăng ký

 • Giấy yêu cầu gửi tiền gửi có kỳ hạn

Lãi suất và biểu phí

 

Tích luỹ tự động theo nhu cầu của khách hàng và miễn phí chuyển tiền tích luỹ

Tích luỹ tự động theo nhu cầu của khách hàng và miễn phí chuyển tiền tích luỹ

Khách hàng được rút từng phần khoản tiền gửi trong ngày đến hạn

Khách hàng được rút từng phần khoản tiền gửi trong ngày đến hạn

Lãi suất tích luỹ hấp dẫn

Lãi suất tích luỹ hấp dẫn

Khách hàng được vay cầm cố khi có nhu cầu sử dụng vốn

Khách hàng được vay cầm cố khi có nhu cầu sử dụng vốn

Tiền gửi tích luỹ

 • Linh hoạt gửi góp chỉ từ 50.000 đồng/lần với mức lãi suất ưu đãi, cạnh tranh
 • Gửi và rút tiền dễ dàng trên ngân hàng điện tử BIDV SmartBanking mọi lúc, mọi nơi, không giới hạn số lần gửi thêm
 • An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối
 • Được tham gia nhiều chương trình quà tặng, khuyến mãi hấp dẫn liên tục trong năm
 • Tích lũy chủ động từng lần hoặc đặt lịch định kỳ gửi tự động
 • Sản phẩm đa dạng:
 • 1. Tiền gửi tích lũy Online thường: chủ động đặt tên ghi nhớ cho tài khoản theo kế hoạch tài chính
 • 2. Tiền gửi tích lũy Ước mơ: được cấp giấy Chứng nhận An sinh xã hội, lãi suất ưu đãi hơn so với tiền gửi tích lũy Online thông thường, miễn phí chứng minh tài chính trên tài khoản tích lũy Ước mơ
 • 3. Tiền gửi tích lũy Mua nhà An Phú Gia: được hưởng chính sách vay ưu đãi, lãi suất tiền gửi hấp dẫn hơn so với tiền gửi tích lũy Online thông thường
 • Loại tiền gửi: VND
 • Kỳ hạn: đa dạng theo quy định từng sản phẩm trong từng thời kỳ

Hồ sơ yêu cầu

 • Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam
 • Người cư trú là cá nhân nước ngoài, người không cư trú là cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 tháng trở lên (quy định theo từng sản phẩm cụ thể tại từng thời kỳ)

Cách thức đăng ký

 • Pháp lý khách hàng: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Giấy tờ khác theo quy định của BIDV trong từng thời kỳ

 

Giao dịch

Giao dịch

Giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đơn giản, thuận tiện

An toàn

An toàn

An toàn, được bảo hiểm tiền gửi

Lãi suất - Kỳ hạn

Lãi suất - Kỳ hạn

Lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn gửi đa dạng

Tiền gửi online

 • Ưu đãi tặng thêm lãi suất hấp dẫn
 • Kỳ hạn gửi linh hoạt theo nhu cầu tài chính của khách hàng
 • Linh hoạt rút trước hạn từng phần tiền gửi trước ngày đáo hạn
 • Gửi tiền online 24/7 chỉ trong 1 phút với dịch vụ Ngân hàng điện tử SmartBanking
 • Thủ tục linh hoạt, đơn giản trong việc chuyển giao quyền sở hữu, cầm cố vay vốn
 • Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ
 • Lãi suất cố định trong kỳ hạn gửi tiền
 • Loại tiền: VND
 • Số dư tối thiểu: 1.000.000 VND
 • Kỳ hạn: Từ 1 tuần đến 36 tháng

Hồ sơ yêu cầu

 • Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử và là cá nhân người Việt Nam cư trú

Cách thức đăng ký

 • Khách hàng đăng ký dịch vụ BIDV Smartbanking
 • Mở tài khoản tiền gửi online: Khách hàng chủ động thực hiện đăng nhập và gửi tiết kiệm tại mục Tiết kiệm Online trên BIDV SmartBanking

Lãi suất và biểu phí

 

Lãi suất, kỳ hạn

Lãi suất, kỳ hạn

Lãi suất hấp dẫn, kỳ hạn gửi đa dạng

Rút tiền gửi linh hoạt

Rút tiền gửi linh hoạt

Khách hàng có thể rút trước hạn khi có nhu cầu

An toàn

An toàn

Khách hàng được bảo hiểm tiền gửi, an toàn khi gửi tiền

Tiền gửi tiết kiệm BIDV

 • Lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh
 • Kỳ hạn gửi linh hoạt, phương thức nhận lãi đa dạng theo nhu cầu tài chính của khách hàng
 • Giao dịch tại tất cả các phòng giao dịch/chi nhánh BIDV trên toàn quốc
 • Được tham gia nhiều chương trình quà tặng, khuyến mãi hấp dẫn liên tục trong năm 
 • Thủ tục linh hoạt, đơn giản trong việc chuyển giao quyền sở hữu, cầm cố vay vốn 
 • Xác nhận khả năng tài chính cho các nhu cầu du lịch, học tập… ở nước ngoài
 • Quản lý biến động số dư với dịch vụ BSMS
 • Loại tiền gửi: VND, USD, EUR, JPY
 • Số dư tối thiểu: 500.000 VND, 100 USD, 100 EUR,1.000.000 JPY
 • Kỳ hạn: từ 1 tuần đến 60 tháng

Hồ sơ yêu cầu

 • Pháp lý khách hàng: CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực
 • Giấy tờ khác theo quy định của BIDV trong từng thời kỳ

Cách thức đăng ký

 • Giấy yêu cầu gửi tiền có kỳ hạn

Lãi suất và biểu phí

 

Mở tài khoản dễ dàng và nhanh chóng

Đăng ký online
Điền thông tin cá nhân theo mẫu.
Xác nhận thông tin
Nhân viên tư vấn BIDV sẽ liên lạc với bạn để xác thực thông tin và hỗ trợ mở tài khoản.
Hoàn thành
Đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất của BIDV để nhận thông tin tài khoản.

Có thể bạn quan tâm

BIDV Online

Nâng tầm cuộc sống với ngập tràn ưu đãi cùng tiền gửi ngân hàng BIDV

Ngân hàng di động

Ngân hàng trực tuyến từ BIDV cho phép bạn quản lý tiền của mình khi bạn muốn, ở nơi bạn muốn - tất cả những gì bạn cần là tài khoản ngân hàng điện tử và kết nối với Internet.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}