Quản lý chuyển nhượng trái phiếu

Quản lý chuyển nhượng trái phiếu

Lãi suất và cổ tức

Lãi suất và cổ tức

Xác định lãi suất và chi trả cổ tức cho các trái chủ

Danh sách trái chủ

Danh sách trái chủ

Lưu giữ thông tin và danh sách trái chủ

Dịch vụ đăng ký lưu ký và thanh toán trái phiếu

 • Lưu giữ thông tin và danh sách trái chủ
 • Chuẩn bị danh sách trái chủ cho các sự kiện của tổ chức phát hành và hội nghị người sở hữu trái phiếu
 • Quản lý chuyển nhượng trái phiếu
 • Chốt danh sách, xác định lãi suất và chi trả cổ tức cho các trái chủ

Đặc điểm sản phẩm

 • BSC với uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực trái phiếu niêm yết và chưa niêm yết luôn đứng trong top đầu về thị phần trái phiếu. Những dịch vụ quản lý trái phiếu BSC cung cấp luôn làm hài lòng khách hàng, được khách hàng tín nhiệm lâu dài
 • Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://www.bsc.com.vn/IndividualServices/SecuritiesServices

 

Đầu tư

Đầu tư

Gia tăng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư của khách hàng

Hiệu quả, an toàn

Hiệu quả, an toàn

BSC luôn đảm bảo cung cấp các dịch vụ tài chính nhanh nhất, hiệu quả và an toàn

Cơ hội đầu tư

Cơ hội đầu tư

BSC tối ưu hóa các cơ hội đầu tư cho khách hàng

Dịch vụ tài chính

 • Gia tăng đòn bẩy trong hoạt động đầu tư của khách hàng

Đặc điểm sản phẩm

 • BSC tối ưu hóa các cơ hội đầu tư cho khách hàng. BSC luôn đảm bảo cung cấp các dịch vụ tài chính nhanh nhất, hiệu quả và an toàn. Tài khoản của khách hàng được chăm sóc một cách tốt nhất

 

Dịch vụ giao dịch cho Khách hàng

Dịch vụ giao dịch cho Khách hàng

Dịch vụ Đăng ký lưu ký và thanh toán trái phiếu

Dịch vụ Đăng ký lưu ký và thanh toán trái phiếu

Dịch vụ tài chính

Dịch vụ tài chính

Dịch vụ giao dịch cho khách hàng

 • Dịch vụ giao dịch cho Khách hàng
 • Dịch vụ tài chính
 • Dịch vụ Đăng ký lưu ký và thanh toán trái

Đặc điểm sản phẩm

 • BSC với đội ngũ giao dịch viên lâu năm, chuyên nghiệp được trang bị công nghệ hiện đại luôn cung cấp đầy đủ các phương pháp tiếp cận các dịch quản lý tài khoản của khách hàng đảm bảo chính xác, thuận tiện.

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}