Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (BIDV Thành Nam) thông báo thu giữ tài sản đảm bảo

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2015;

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng số 13/2018/5813310/HĐTD ngày 30/05/2018, số 17/2018/5813310/HĐTD ngày 30/08/2018 giữa Công ty cổ phần thương mại XNK Phương Thúy và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (sau đây gọi tắt là Hợp đồng tín dụng);

- Căn cứ Hợp đồng thế chấp bằng tài sản của bên thứ ba số 01/2017/4824733/HĐBĐ ngày 17/03/2017 ký giữa bà Nguyễn Thị Phương - ông Phạm Đức Quảng và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (sau đây gọi tắt là Hợp đồng thế chấp);

- Căn cứ Biên bản làm việc ngày 07/11/2017 được ký giữa các bên;

Xét thấy, khoản vay của Công ty cổ phần thương mại XNK Phương Thúy (Bên vay) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam đã bị quá hạn từ ngày 30/11/2018 nhưng Bên vay/Bên bảo đảm không tự nguyện trả nợ và phát mại tài sản bảo đảm để trả nợ Ngân hàng. Vì vậy, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành Nam thông báo tới Bên vay/bên bảo đảm/Cơ quan quản lý Nhà nước về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi cho khoản nợ của Công ty cổ phần thương mại XNK Phương Thúy tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thành Nam như sau:

1. Tổng dư nợ của Công ty cổ phần thương mại XNK Phương Thúy tại BIDV Thành Nam tính đến ngày 23/06/2020 là 3.264.778.935 đồng, trong đó: dư nợ gốc ngắn hạn là 2.598.602.586 đồng, dư nợ lãi là 465.615.172 đồng, phí phạt quá hạn là 200.561.177 đồng.

2. Tài sản bảo đảm thực hiện thu giữ để xử lý thu hồi cho khoản nợ như sau:

Xe ôtô Mazda CX-5, BKS: 18A-12368, cụ thể như sau:

- Nhãn hiệu: Mazda

- Loại xe: Ôtô con

- Màu sơn: Vàng

- Số máy: PE10224000

- Số khung: 57A6FC017054

- Số loại: CX-5

- Dung tích: 2494

- Số chỗ ngồi: 05

3. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

4. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: Kể từ 8 giờ 30 phút, ngày 03/07/2020 cho đến khi tài sản được thu giữ.

5. Địa điểm thu giữ: Tại nơi lưu giữ tài sản

6. Thời hạn thu giữ: Kể từ thời điểm thu giữ cho đến khi tài sản bảo đảm được xử lý, bán đấu giá thành để BIDV Chi nhánh Thành Nam thu hồi nợ hoặc đến khi Bên vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ vay.

7. Giá xử lý tài sản bảo đảm: Sử dụng kết quả định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá. Chi phí thuê cơ quan, tổ chức định giá được tính vào chi phí xử lý tài sản bảo đảm.

8. Phương thức xử lý: Bán đấu giá công khai thông qua tổ chức bán đấu giá có chức năng do BIDV- Chi nhánh Thành Nam lựa chọn.

9. Mọi vấn đề xin liên hệ:

- Ông/bà: Phạm Văn Thưởng - Cán bộ xử lý nợ

- Điện thoại: 0936636166

- Địa chỉ: Số 80 đường Đông A, KĐT Hòa Vượng, Phường Lộc Vượng,  TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Trên đây là nội dung thông báo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam, đề nghị Bên vay/ bên bảo đảm/Chính quyền địa phương và các bên có liên quan thiện chí hợp tác, phối hợp với BIDV trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trân trọng thông báo./.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}