UPAS

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Tài trợ vốn lưu động

Tài trợ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Tài sản đảm bảo linh hoạt

Tài sản đảm bảo linh hoạt, phù hợp thực tế kinh doanh

Chi phí, thủ tục

Chi phí hợp lý, hồ sơ thủ tục nhanh chóng, thuận tiện

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  BIDV cung cấp dịch vụ phát hành thư tín dụng/ Nhờ thu trả chậm có điều khoản thanh toán trả ngay/ trước hạn, dựa trên nguồn vốn tài trợ giá cạnh tranh của Ngân hàng đại lý. Khách hàng được mua hàng trả chậm, trong khi người bán nhận tiền thanh toán trả ngay, trước hạn.

LỢI ÍCH

  Lợi ích cho Bên mua hàng:

  • Được mua hàng trả chậm nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về thời hạn thanh toán của Bên mua hàng;
  • Được thanh toán tiền hàng trước hạn cho Bên bán hàng mà không tăng dư nợ vay tại BIDV;
  • Tiết kiếm chi phí taifchinhs do được hưởng chính sách phí cạnh tranh từ NHCK, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

  Lợi ích cho Bên bán hàng:

  • Được nhận tiền trả ngay/trước hạn thanh toán giúp đẩy nhanh vòng luân chuyển tiền tệ, nâng cao hiệu quả kinh doanh;
  • Giảm rủi ro về khả năng thanh toán của người mua với cam kết thanh toán của BIDV (LC do BIDV phát hành).

   

BIỂU MẪU

Tài trợ nhập khẩu đảm bảo bằng lô hàng nhập

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Số tiền cho vay

Tối đa 80% giá trị hợp đồng xuất khẩu

Thời hạn cho vay

Tối đa 9 tháng

Chi phí, thủ tục

Chi phí hợp lý, hồ sơ thủ tục nhanh chóng, thuận tiện

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  BIDV tài trợ ngắn hạn cho Doanh nghiệp để thanh toán chi phí nhập khẩu hàng hóa theo các phương thức L/C trả ngay, D/P, T/T trả sau và đảm bảo bằng việc thế chấp chính lô hàng nhập khẩu đó.
 • Tài sản đảm bảo
  Lô hàng nhập khẩu

ĐẶC ĐIỂM

  • Số tiền cho vay: Tối đa 80% giá trị hợp đồng xuất khẩu
  • Thời hạn cho vay: tối đa 9 tháng

LỢI ÍCH

  • Tài trợ vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
  • Tài sản đảm bảo linh hoạt, phù hợp thực tế kinh doanh. 
  • Chi phí hợp lý, hồ sơ thủ tục nhanh chóng, thuận tiện

BIỂU MẪU

Tài trợ nhập khẩu bằng nguồn vốn theo các chương trình tín dụng xuất khẩu (ECA)

Mức hoàn tiền cạnh tranh

Thời hạn, lãi suất

Được tài trợ thời hạn dài, lãi suất cạnh tranh từ nguồn tài trợ của các Ngân hàng nước ngoài

Phương thức cho vay

Mở L/C, cho vay ngắn, trung, dài hạn

Loại tiền vay

USD, EUR, ngoại tệ khác

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  Khách hàng được tài trợ vốn theo các chương trình tín dụng xuất khẩu của các Ngân hàng/Tổ chức tài chính nước ngoài mà BIDV tham gia

ĐẶC ĐIỂM

  • Đối tượng cho vay: Hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ phù hợp với điều kiện của từng chương trình tín dụng xuất khẩu (thường có xuất xứ từ các nước OECD) .
  • Phương thức cho vay: mở L/C, cho vay ngắn, trung, dài hạn.
  • Loại tiền vay: USD, EUR, ngoại tệ khác. 

LỢI ÍCH

  • Được tài trợ thời hạn dài, lãi suất cạnh tranh từ nguồn tài trợ của các Ngân hàng nước ngoài

BIỂU MẪU

Dịch vụ thư tín dụng

THÔNG TIN CHÍNH

 • Giới thiệu chung
  (i) Phát hành LC nhập khẩu; (ii) Sửa đổi LC nhập khẩu: (iii) Ký hậu vận đơn/Phát hành bảo lãnh nhận hàng

BIỂU MẪU

Có thể bạn quan tâm

Mua bán ngoại tệ

BIDV có thể đáp ứng nhu cầu mua ngoại tệ chuyển khoản đối với các đồng tiền của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}