Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2 thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Bên có khoản nợ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2 (BIDV – CN SGD2), địa chỉ: 04 – 06 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

- Thông tin tài sản bảo đảm cho khoản nợ:

*Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 310552, số vào sổ cấp GCN: CH00714 do UBND Quận Thốt Nốt cấp ngày 16/9/2013.

+ Chủ sở hữu: Ông Lưu Minh Đức (Thành viên góp vốn) – Bà Thái Thị Kia.

+ Thửa đất số 125, tờ bản đồ số 1; Địa chỉ: Khu vực Thạnh Phước 1, P.Thạnh Hòa, Q. Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ; Diện tích: 2.913,2 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 2.913,2 m2; Sử dụng chung: 0 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở: 110,0 m2; Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh: 2.245,9 m2; Đất trồng cây lâu năm 557,3 m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh: đến ngày 01/12/2059; Đất trồng cây lâu năm 06/11/2048; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 667,3 m2; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 2.245,9 m2.

+ Tài sản gắn liền với đất: Hạng mục công trình: Nhà kho; Diện tích xây dựng: 2.143,4 m2.

*Tài sản 2: Hệ thống máy móc thiết bị:

+ Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh.

+ ĐDTA VÀ TBA 3 Pha 22/0,4KV - 1x560kVA - Anh Tuấn; Máy tách màu gạo MODEL ISORT-C384 - Chính An Siêu; DCCB từ gạo trắng ra gạo bóng; Máy nén khí hitachi (Model: OSP - 37S5A); 03 Cân Tự Động - Thuận Cường; 08 Cân Tự Động - Cường Lực; Máy nén khí KOBELION (Model: SG-1230A); Máy tách màu - Uy Long; Máy tách Màu Bùi Văn Ngọ BCC-S480CL; Máy đánh bóng CBL-10C (Bùi Văn Ngọ); Thiết bị Phụ cho Máy Tách Màu (Hoàng Trí)

*Tài sản 3: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 055544, số vào sổ cấp GCN: CH01128 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 22/12/2011:

+ Chủ sở hữu: Ông Lưu Minh Đức (Người đại diện pháp luật) – Bà Thái Thị Kia.

+ Thửa đất số 968, tờ bản đồ số 08; Địa chỉ: Ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp.Cần Thơ; Diện tích: 4.697,0 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 4.697,0 m2; Sử dụng chung: 0 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở: 200,0 m2; Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh: 3.517,0 m2; đất trồng cây lâu năm 980,0 m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm 27/10/2050; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất (ONT: 200 m2), Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (SKC: 3.517 m2); Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (CLN: 980 m2)

+ Tài sản gắn liền với đất: Hạng mục công trình: Nhà kho; Diện tích xây dựng: 3.711,05 m2.

*Tài sản 4: Hệ thống máy móc thiết bị:

+ Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh.

+ Đường dây trung áp & trạm biến áp 3 pha; Băng tải (Thanh Tuấn); Băng tải (Trần Tỷ); Dây chuyền lau bóng gạo 7-10 tấn/giờ + Dây chuyền xay xát gạo 8-12 tấn/giờ; Máy xát trắng tự động CDA-100C & phụ kiện; Máy tách màu S.Precision; Máy nén khí Kobelco; Thiết bị cân nhập & đóng gói; Bồn chứa; Thiết bị phụ cho máy tách màu; Máy phát điện yanmar; Máy Tách Màu BCC-M320A – BVN (phụ tùng); Máy tách màu BCC-M280A – BVN

*Tài sản 5: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 802447, số vào sổ cấp GCN: CH05458 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 20/8/2019:

+ Chủ sở hữu: bà Lưu Thị Huỳnh Hoa (Thành viên góp vốn).

+ Thửa đất số: 1175, tờ bản đồ số: 8; Địa chỉ: Đường tỉnh 921, Ấp Thạnh Hưng 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Tp.Cần Thơ; Diện tích: 9.542,0 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 08/08/2069; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

*Tài sản 6: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 433108, số vào sổ cấp GCN: CH05549 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 29/12/2019:

+ Chủ sở hữu: bà Lưu Thị Huỳnh Hoa (Thành viên góp vốn).

+ Thửa đất số: 858, tờ bản đồ số: 08; Địa chỉ: Đường tỉnh 921, ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp.Cần Thơ; Diện tích: 5.012,0 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 08/11/2069; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Tài sản 7: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 156093, số vào sổ cấp GCN: CH05682 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 09/03/2020:

+ Chủ sở hữu: bà Lưu Thị Huỳnh Hoa (Thành viên góp vốn).

+ Thửa đất số: 847, tờ bản đồ số: 08; Địa chỉ: Ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ; Diện tích: 8.300,0 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 06/03/2070; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Tài sản 8: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 156094, số vào sổ cấp GCN: CH05683 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 09/03/2020:

+ Chủ sở hữu: bà Lưu Thị Huỳnh Hoa (Thành viên góp vốn).

+ Thửa đất số: 733, tờ bản đồ số: 08; Địa chỉ: Đường tỉnh 921, Ấp Thạnh Hưng 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ, Tp.Cần Thơ; Diện tích: 4.545,0 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 4.545,0 m2; Sử dụng chung: 0 m2; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 06/03/2070; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

*Tài sản 9: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 461714, số vào sổ cấp GCN: CS05355 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 17/05/2019:

+ Chủ sở hữu: bà Lưu Thị Huỳnh Hoa (Thành viên góp vốn).

+ Thửa đất số: 1012, tờ bản đồ số: 08; Địa chỉ: Đường tỉnh 921, ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ; Diện tích: 1.264,0 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 1.264,0 m2; Sử dụng chung: 0 m2; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm 269,0 m2; đất cơ sở sản xuất, kinh doanh 995,0 m2; Thời hạn sử dụng: Đất trồng cây lâu năm: 09/10/2050 (CLN: 90 m2), 03/05/2049 (CLN: 179 m2); Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh: Lâu dài (SKC: 220 m2); 04/04/2064 (SKC: 775,0 m2); Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất (CLN: 269,0 m2 m2); Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất (SKC: 220 m2); Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (SKC: 775,0 m2).

+ Tài sản gắn liền với đất: Hạng mục công trình: Nhà kho; Diện tích xây dựng: 838,1 m2.

*Tài sản 10: Hệ thống máy móc thiết bị:

+ Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh.

+ Hệ thống thùng chứa – Băng tải – Bù Đài – Cầu Cảng; Dây chuyền bóc vỏ - Bùi Văn Ngọ; Dây chuyền xát trắng – Bùi Văn Ngọ; Dây chuyền lau bóng sau tách màu – LAMICO; Hệ thống lau bóng gạo sau tách màu – LAMICO; Hệ thống tách màu – Tâm An

*Tài sản 11: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CX 754864, số vào sổ cấp GCN: CS02523 do UBND huyện Cờ Đỏ cấp ngày 04/12/2020:

+ Chủ sở hữu: bà Lưu Thị Huỳnh Hoa (Thành viên góp vốn).

+ Thửa đất số: 790, tờ bản đồ số: 1; Địa chỉ: ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ; Diện tích: 9.200,0 m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 9.200,0 m2; Sử dụng chung: 0 m2; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 30/11/2070; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

(Giá trị định giá tài sản căn cứ theo Chứng thư thẩm định giá số 0286/23.06/DN/DTP/EXIMA ngày 27/06/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim. Đây là Công ty thẩm định giá độc lập được ưu tiên lựa chọn định giá tại BIDV theo Công văn số 2973/BIDV-QLRRTH ngày 19/05/2023 v/v danh sách các Công ty Thẩm định giá độc lập lựa chọn định giá TSBĐ tại BIDV năm 2023 - 2024)

- Giá bán của khoản nợ: Toàn bộ nợ gốc, lãi phát sinh, lãi phạt quá hạn của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Thạnh tại BIDV – CN SGD2 (Số tạm tính đến hết ngày 20/09/2023 là: 154.636.242.964 đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV – CN SGD2 phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh  Sở Giao dịch 2, Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 2, Địa chỉ: lầu 2, số 4 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- Đầu mối liên hệ:

+ Ông Võ Ngọc Quyền (Email: quyenvn1@bidv.com.vn; SĐT: 0938.173.599)

+ Ông Nguyễn Thanh Tùng (Email: tungnt29@bidv.com.vn; SĐT: 0334.412.044)

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.

- Có tối thiểu 03 đấu giá viên.

- Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

BIDV sẽ căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản tiến hành chấm điểm theo tất cả các tiêu chí tại Bảng tiêu chí kèm theo được quy định tại Mục 4 Thông báo này.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV – CN SGD2 sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV – CN SGD2 không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}