Mời Quý vị cùng đón xem bản tin BIDV TV số 116 với những sự kiện đáng chú ý sau đây:

1. BIDV hợp tác chiến lược với đối tác Edmond de Rothschild

2. Lễ tổng kết Dự án Chuyển đổi Core Banking Profile

3. Triển khai nhiệm vụ kinh doanh Khối phòng giao dịch toàn hệ thống

4. Nâng tầm quan hệ hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai

5. BIDV hợp tác toàn diện với tập đoàn Viettel

6. Hội nghị Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

7. Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa VI – lần thứ 2

8. Hội thảo “Đảm bảo an toàn thông tin trước các nguy cơ an ninh mạng”

9. BIDV được vinh danh bởi các tổ chức quốc tế (Giải ASOCIO, giải Lưu ký giám sát)

10. BIDV tổ chức Giải chạy BIDV Run – Tết ấm cho người nghèo Xuân Giáp Thìn 2014

11. Một số hoạt động ỹ nghĩa kỷ niệm 20/11 tại Viên Đào tạo và Nghiên cứu

 

Video khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}