Mời Quý vị cùng đón xem bản tin BIDV TV số 108 với những sự kiện đáng chú ý sau đây:

1.Các khối, trung tâm Trụ sở chính BIDV tổ chức lễ phát động ra quân triển khai nhiệm vụ năm 2023.

2.Hội thảo gia tăng thị phần thanh toán XNK – Tài trợ thương mại.

3.BIDV tăng cường hợp tác với AFD.

4.BIDV tổ chức hội nghị tổng kết khôi thi đua 3 các tổ chức tín dụng.

5.BIDV tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ nhân ngày 08/03.

6.Các thông tin đáng chú ý khác.

7.BIDV khởi công nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại Quảng Bình

 

Video khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

trình duyệt không hỗ trợ youtube, vui lòng dùng trình duyệt mới hơn hoặc trình duyệt khác

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}