Tài sản là tàu cá

BIDV Hải Phòng thông báo thu giữ tài sản đảm bảo của bên thế chấp là Ông Nguyễn Văn Thuấn và Bà Phạm Thị Hồng (đồng thời là Bên vay) cụ thể như sau:

1. Tên tài sản: Tàu cá  vỏ thép, lưới rê, chiều dài 27,8m, chiều rộng 7.10m, chiều cao mạn 3.10m. công suất 822 sức ngựa, máy Mitshubishi , số máy 69421.  Năm đóng 2015-2016 tại Hải Phòng theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số đăng ký HP – 90809 –TS do Chi Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp ngày 29/06/2017 cho ông Nguyễn Văn Thuấn.

2. Chủ sở hữu tài sản: Ông Nguyễn Văn Thuấn và Bà Phạm Thị Hồng.

3. Tài sản đảm bảo cho khoản vay của Ông Nguyễn Văn Thuấn và Bà Phạm Thị Hồng.

4. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong Hợp đồng thế chấp và quy định của pháp luật.

5. Thời gian dự kiến thu giữ: bắt đầu từ 09h00 phút ngày 20/08/2020 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ

6. Địa điểm thu giữ:Thôn Quần Mục, Xã Đại Hợp, Huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Thông tin liên hệ:

- Bà Trần Thị Tuyết Nhung – TP KHCN - ĐT: 0987269738 Email: nhungttt2@bidv.com.vn

- Ông Phạm Mạnh Hùng - PTP KHCN - ĐT: 0984249050 Email: hungpm2@bidv.com.vn

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}