Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương thông báo tới Ông Vũ Đình Quang về việc Ngân hàng chúng tôi sẽ thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Khới Minh như sau:

1. Chi tiết về Tài sản cần thu giữ: Tài sản là toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 628296, Số vào sở cấp GCN: 002271410/2005/QĐ-UB, MS:1012333 do Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Trì – TP Hà nội cấp ngày 20/09/2005 cho ông Nguyễn Đình Yết và bà Nguyễn Thị Linh (Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận QSDĐ: ông Vũ Đình Quang và bà Nguyễn Thúy Quỳnh đã nhận chuyển nhượng theo HĐ số 00548 được Văn phòng công chứng Ngọn Lửa Việt chứng thực ngày 2/5/2012).

Hiện trạng thửa đất cụ thể như sau:

Thửa đất:

- Thửa đất số: 33, tờ bản đồ số: 08

- Địa chỉ: Thôn Tựu Liệt – Xã Tam Hiệp – Huyện Thanh Trì – Tp Hà nội

- Diện tích: 184 m2 , (bằng chữ: Một trăm tám mươi tư mét vuông)

- Hình thức sử dụng: riêng: 0 m2; chung: 184 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nhà ở:

- Địa chỉ: Thôn Tựu Liệt – Xã Tam Hiệp – Huyện Thanh Trì – Tp Hà nội

- Diện tích xây dựng trên đất: 100 m2,

- Kết cấu: Bê tông, cốt thép

- Cấp (Hạng): 3,

- Số tầng: 3

Chủ sở hữu tài sản: Ông Vũ Đình Quang và bà Nguyễn Thúy Quỳnh

2. Lý do thu giữ Tài sản bảo đảm: Thực hiện xử lý tài sản bảo đảm để giải quyết khoản vay của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Khới Minh (người đại diện theo Pháp luật là ông Vũ Đình Quang).             

3. Thời gian thu giữ tài sản bảo đảm: Kể từ ngày 13/07/2020 cho đến khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thành việc xử lý tài sản bảo đảm;

4. Địa điểm Thu giữ: Tại tài sản bảo đảm (Ngõ 192 đường Tựu Liệt – Xã Tam Hiệp – Huyện Thanh Trì – Tp Hà nội)

Vậy chúng tôi yêu cầu gia đình ông Vũ Đình Quang và bên giữ TSBĐ (gia đình ông Nguyễn Đình Yết và bà Nguyễn Thị Linh) có mặt vào thời gian và địa điểm nêu trên để tiến hành bàn giao tài sản bảo đảm cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương. Nếu các bên không có mặt hợp tác bàn giao, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật; mọi chi phí liên quan đến việc thu giữ, bảo quản tài sản bảo đảm ông Vũ Đình Quang, và bên giữ TSBĐ (gia đình ông Nguyễn Đình Yết và bà Nguyễn Thị Linh) phải có nghĩa vụ thanh toán, hoặc hoàn trả cho chúng tôi. Trường hợp các bên không thanh toán, hoặc hoàn trả, các chi phí này sẽ được khấu trừ trong số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm trước khi thu hồi khoản nợ.       

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương thông báo cho gia đình ông Vũ Đình Quang và bên giữ TSBĐ (gia đình ông Nguyễn Đình Yết và bà Nguyễn Thị Linh) biết và có trách nhiệm thực hiện.

Thông tin liên hệ:

- Ông Hồ Hoàng Tuấn - TP QLRR - ĐT: 0988888385

- Ông Phạm Văn Hiếu - Cán bộ xử lý nợ - ĐT: 0913289529

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}