BIDV thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ như sau

Theo nội dung Công văn số 7997/BIDV-TTXLN ngày 30/6/2020, BIDV đã yêu cầu ông Thân Văn Trọng – bà Lê Thị Thu Hương thực hiện giao tài sản bảo đảm cho ngân hàng để xử lý theo quy định, tuy nhiên đến nay bên bảo đảm vẫn chưa phối hợp thực hiện. Vì vậy, bằng văn bản này, BIDV thông báo v/v thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Tài sản bảo đảm được thu giữ:

Quyền sử dụng đất theo GCNQSDĐ số BB 657988 do UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 03/6/2010 cho bà Lê Thị Thu Hương:

- Thửa đất số 47, tờ bản đồ số 10.

- Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Diện tích sử dụng: 12.737 m2 (trong đó, đất ở nông thôn: 400 m2, đất trồng cây lâu năm: 12.337 m2).

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

2. Lý do thu giữ:

Ngân hàng thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật để xử lý thu hồi nợ đối với khoản nợ quá hạn của Công ty CP Sông Đà 27 tại BIDV – Chi nhánh Hà Tĩnh.

3. Thời gian, địa điểm thu giữ:

- Thời gian: Dự kiến từ 09 giờ 00 phút ngày 20/8/2020 cho đến khi thực hiện xong việc thu giữ.

- Địa điểm: Thôn Trung Tâm, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Kế hoạch thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm:

- Việc thu giữ tài sản bảo đảm được ngân hàng thực hiện trước sự chứng kiến, hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự của các cơ quan chính quyền địa phương, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Sau khi thu giữ, tài sản bảo đảm sẽ được ngân hàng quản lý, bảo vệ trong thời gian chờ xử lý.

- Tài sản bảo đảm được xử lý theo phương thức thuê tổ chức thẩm định giá độc lập để xác định giá khởi điểm và thuê dịch vụ bán đấu giá công khai do ngân hàng chủ động lựa chọn để xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên:

- Ngân hàng: Thực hiện thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật; Khai thác, sử dụng tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý; Đề nghị cơ quan chính quyền địa phương phối hợp, hỗ trợ trong quá trình thu giữ; Sau khi thu giữ, Ngân hàng có trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật.

- Bên bảo đảm: Gửi văn bản đề nghị tổ chức thẩm định giá/tổ chức đấu giá trước thời gian thu giữ tài sản bảo đảm; Phối hợp với ngân hàng trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm; Chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho ngân hàng nếu có hành vi cản trở, chống đối việc thu giữ hợp pháp tài sản bảo đảm.

Trên đây là nội dung thông báo của BIDV, rất mong nhận được sự phối hợp, thiện chí của ông Thân Văn Trọng – bà Lê Thị Thu Hương trong quá trình giải quyết vụ việc.

Trân trọng./.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}