Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đông (BIDV Thành Đông) thông báo thu giữ tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Tên tài sản: 02 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Nguyễn Thị Phương cùng chồng là Ông Ngô Quang Chinh tại địa chỉ khu 5, phường Việt Hào, thành phố Hải Dương.

2. Tài sản đảm bảo cho khoản vay của bà Nguyễn Thị Phương cùng chồng là ông Ngô Quan Chính

3. Lý do thu giữ: Xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ

4. Thời gian dự kiến thu giữ: 09 giờ ngày 02/12/2020

5. Địa điểm thu giữ: Khu 5, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

6. Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Mạnh - Chuyên viên QLKH - SĐT 0969857869  Email: Manhnv4@bidv.com.vn

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}