Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

STT

Tài sản bảo đảm

1

Quyền sử dụng đất diện tích diện tích 3.471,9m2 thuộc thửa đất số 207, tờ bản đồ số 6 tại Thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV922020 do Sở TN&MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 24/8/2020.

2

QSDĐ diện tích 6.413,3m2 thuộc thửa đất số 208, tờ bản đồ số 6 tại Thôn Sơn Tùng, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU794708 do Sở TN&MT tỉnh Bình Phước cấp ngày 06/5/2020.

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày BIDV đăng thông báo công khai trên website “www.bidv.com.vn” (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ (Khu vực 4) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 7, số 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM).

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Đình Hồng Lộc (Email: locndh@bidv.com.vn; Di động: 0966781939).

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (Trong đó nội dung thư chào giá thể hiện các nội dung như giá trị định giá dự kiến sơ bộ của tài sản định giá, mức giá…).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký sẽ hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của Pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những Đơn vi không được lựa chọn.

Trân trọng./.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}