Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản bảo đảm như sau:

1. Thông tin tài sản:

STT

Tài sản bảo đảm của khoản vay

1

- QSDĐ diện tích 14.040,5m2 (trong đó: 200m2 đất ONT, 2.600m2 đất TMDV, 11.240,5m2 đất CLN) thuộc TĐ số 30, TBĐ số 36 tại xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- Tài sản gắn liền với đất: Trạm dừng chân Đồng Tiến (Nhà điều hành, Mái che trụ bơm, Hầm chứa bồn xăng, Trạm dừng xe và của hàng ăn uống, Mái che, Nhà vệ sinh, Bể nước ngầm).

- GCN QSDĐ, QSH Nhà ở và TSGLVĐ số CV 861977 do  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 12/6/2020; số vào sổ cấp GCN: CT 23695.

- Chủ sở hữu/sử dụng: Công ty TNHH Xăng dầu Bình Phước.

2

 

- QSDĐ diện tích 507,9m2 (trong đó: 100m2 đất ODT, 407,9m2 đất HNK) thuộc TĐ số 195, TBĐ số 11 tại Khu phố Phước An, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

- GCN QSDĐ, QSH Nhà ở và TSGLVĐ số CG 307120 số vào sổ cấp GCN số CS 13057 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp ngày 09/02/2017, cập nhật biến động ngày 10/12/2020.

- Chủ sở hữu/sử dụng: Ông Nguyễn Trọng Khoa và bà Trần Thị Thúy.

 

2. Thời gian nhận hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày BIDV đăng thông báo (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

3. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 7, số 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Chí Thân -  Di động: 03 7777 5689. Email: thannc@bidv.com.vn.

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (trong đó nội dung thư chào giá thể hiện các nội dung như giá trị định giá dự kiến sơ bộ của tài sản định giá, mức giá…).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vi không được lựa chọn.

Trân trọng.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}