Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn La (BIDV Sơn La ) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:
1.1 Tên tài sản:
- 01 Xe ô tô tải (có mui) nhãn hiệu HYUNDAI, số loại MIGHTY HD65/DT-TBH3, BKS 26C  - 098.66  theo đăng ký xe ô tô số 021801 do Công an tỉnh Sơn la cấp ngày 14/5/2020 mang tên Đặng Quang Hoan.
+ Số khung: RPPGA17BPHD001877
+ Số máy: D4DBHJ645095
+ Dung tích 3907 cm3
+Tải trọng 1800 kg
+ Số chỗ: 3 chỗ
+ Sản suất năm 2017 tại Việt Nam.
1.2 Giá khởi điểm:  450.000.000 đồng.
2. Thời hạn nộp hồ sơ:
- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Sơn La phải nhận được trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo).
3. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sơn La
- Địa chỉ: Số 188, đường Tô Hiệu, tổ 05, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
- Đầu mối liên hệ:
    + Nguyễn Thị Hải Hà - Điện thoại: 0976.456.808 - Email: hanth3@bidv.com.vn
4. Tiêu chí lựa chọn:
Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và các tiêu chí sau đây:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.
- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.
  - Có tối thiểu 03 đấu giá viên.
5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.
- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).
* Lưu ý:
- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
- BIDV Sơn La sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Sơn La không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}