Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ (BIDV Phú Thọ) thông báo phát mãi tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản đấu giá:

- QSD đất và tài sản gắn liền với đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 030998 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 11/07/2017

* Quyền sử dụng đất:

Thửa đất: 01, tờ bản đồ số 01/2017/TĐĐC (Bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/500)

 Địa chỉ: Đường Tản Viên, Khu 2, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

 Diện tích: 1.219,5 m2. Bằng chữ (Một nghìn hai trăm mười chính phẩy năm mét vuông)

 Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 1.219,5 m2

+ Sử dụng chung: 0 m2

 Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ

 Thời hạn sử dụng: 01/01/2041

 Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần

* Tài sản gắn liền với đất:

 Nhà văn phòng. Diện tích sử dụng: 1.062,8 m2

 Kho chứa hàng. Diện tích sử dụng khoảng: 333 m2

- Giá khởi điểm: 400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng./.)

- Giá trên là giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản. Tài sản bán không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 19/12/2022 đến 16h00 ngày 09/01/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh hoặc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ (Trong giờ hành chính).

- Điều kiện và cách thức đăng ký: Khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 05 và 06/01/2023 tại nơi có tài sản (Trong giờ hành chính)

4. Tiền mua hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ:   500.000 đồng

- Tiền đặt trước:   3.500.000.000 đồng

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 09,10,11/01/2023

- Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 42110000280703 của Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu từ 08h ngày 12/01/2023 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}