Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Điện Biên (BIDV Điện Biên) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

1.1 Tài sản thứ nhất là:

- Đối với tài sản là cây xăng và các công trình trên đất gắn liền với đất thuê theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 123804 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên cấp ngày 24/07/2018, Số vào sổ cấp GCN: CT01326.

- Công trình xây dựng: Cửa hàng xăng dầu

Hạng mục công  trình

Diện tích xây dựng (m2)

Diện tích sàn hoặc công suất (m2)

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Thời gian sở hữu

Nhà bán hàng (A1)

57,75

57,75

Sở hữu riêng

Cấp 4

-/-

Mái che cột bơm (A2)

47,0

47,0

Sở hữu riêng

Cấp 4

-/-

Nhà kho (A3)

113,4

113,4

Sở hữu riêng

Cấp 4

-/-

1.2 Tài sản thứ hai là:

- Đối với tài sản là cây xăng và các công trình trên đất gắn liền với đất thuê theo Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 002286 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên cấp ngày 01/10/2020.

- Công trình xây dựng: Cửa hàng xăng dầu

Hạng mục công  trình

Diện tích xây dựng (m2)

Diện tích sàn (m2) hoặc công suất

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Thời gian sở hữu

Mái che cột bơm (A1)

95,0

95,0

Riêng

Cấp 4

-/-

Nhà bán hàng (A2)

105,0

105,0

Riêng

Cấp 4

-/-

1.3 Tài sản thứ ba là:

-  Mô tả về tài sản: Xe Xitec chở xăng, dầu nhãn hiệu HYUNDAI biển kiểm soát 27C-037.80

STT

Tên tài sản

Đặc điểm

Số Lượng

01

Xe Xitec chở xăng, dầu nhãn hiệu HYUNDAI biển kiểm soát 27C-037.80

Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 011480 do Công an tỉnh Điện Biên cấp ngày 05/03/2019

- Số chỗ ngồi : 02

- Loại xe: ô tô xitec (chở xăng)

- Nhãn hiệu: HYUNDAI

-Số loại: HD320TTCMKM

- Màu sơn: Trắng

- Năm sản xuất: 2014

- Nước sản xuất: Hàn Quốc

- Số khung: 18SPEC080601

- Số máy: D6CAE264364

- Tải trọng: 16.280 Kg

- Dung tích: 22.000 cm3

01

Tổng cộng

01

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Điện Biên phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Điện Biên, Phòng Khách hàng doanh nghiệp, Địa chỉ: tầng 2, số 888, tổ dân phố 4, phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ

- Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Hằng (Email: hangntt99@bidv.com.vn; SĐT: 0868094234).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Điện Biên sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Điện Biên không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}