Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo bán đấu giá tài sản theo thông tin cụ thể như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH MINH PHÁP. Địa chỉ: 151 đường Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Người có tài sản và tổ chức đấu giá: NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV). Địa chỉ: Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá, thông tin của tài sản đấu giá: Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 954358, số vào sổ cấp GCN: CT-59731 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/12/2016 cho Công ty TNHH Than Khoáng sản Ngoại thương Sài Gòn:

a. Thửa đất :

- Thửa đất số: 22

- Tờ bản đồ số: 7

- Địa chỉ: Số 5 Kinh Dương Vương, phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

- Diện tích: 1.136,0 m2 (Bằng chữ : Một nghìn một trăm ba mươi sáu mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ (xây dựng cao ốc văn phòng và trung tâm kinh doanh dược phẩm)

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 10/07/2058

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất, được Công nhận quyền sử dụng đất như  Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 10/07/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố.

b. Công trình xây dựng khác :

- Loại công trình : Văn Phòng.

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng (m2)

Diện tích sàn (m2)

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Thời hạn sở hữu

Văn phòng

844,8

844,8

Sở hữu riêng

Cấp IV

-/-

* Ghi chú :

- Giấy chứng nhận này được cấp do nhận chuyển nhượng theo hồ sơ số 019967.CN; thay thế giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00702 ngày 18/08/2008 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất ngày 18/10/2016 và đăng ký chuyển nhượng ngày 23/11/2016 tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

- Địa chỉ cũ: Số 387 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6.

* Lưu ý:

- Trước ngày mở cuộc đấu giá 01 ngày, bên bảo đảm có quyền nhận lại tài sản nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên nhận bảo đảm và thanh toán các chi phí phát sinh do chậm thực hiện nghĩa vụ gây ra. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp sẽ dừng việc đấu giá tài sản và hoàn trả lại tiền hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có) mà không phải bồi thường bất kì chi phí nào khác.

- Tài sản được đấu giá theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

4. Giá khởi điểm: 99.953.518.272 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ chín trăm năm mươi ba triệu năm trăm mười tám nghìn hai trăm bảy mươi hai đồng). Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, thuế TNDN, lệ phí trước bạ, phí công chứng, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá hoặc chủ tài sản chịu theo thỏa thuận các bên.

5. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

6. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- Tiền đặt trước (10%): 9.995.351.827 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ chín trăm chín mươi lăm triệu ba trăm năm mươi mốt nghìn tám trăm hai mươi bảy đồng).

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

-  Thời gian xem tài sản: Từ 08 giờ 30 phút ngày 21/12/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/01/2023.

- Địa điểm xem tài sản: Số 5 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút ngày 21/12/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 03/01/2023.

- Thời gian nhận tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ 08 giờ 30 phút ngày 03/01/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/01/2023.

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM).

- Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016.

- Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính): Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 06/01/2023.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Địa chỉ liên hệ: Khách hàng có nhu cầu mua tài sản hoặc có thắc mắc, khiếu nại liên quan đến tài sản đấu giá đề nghị liên hệ:

- Trụ sở: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.  

Điện thoại: 028.38453169 - 38453249        Fax: 028.38453363.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}