1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt  

Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Ninh Bình

Địa chỉ:  Đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, Tp. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

- Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh phát sinh tại BIDV Ninh Bình và BIDV Tam Điệp, theo các Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Công ty TNHH XD Nam Ninh, Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh và BIDV Ninh Bình, BIDV Tam Điệp :

- Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn: Số 10999/2014/5254942/HĐTD ngày 31/12/2014.

- Hợp đồng tín dụng hạn mức số 20088/20/5254942/HĐTD ngày 19/11/2020.

- Hợp đồng tín dụng hạn mức số 20055/20/427996/HĐTD ngày 18/11/2020.

Và các Văn bản kèm theo các hợp đồng tín dụng giữa Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh và BIDV Ninh Bình, BIDV Tam Điệp.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ: Theo các hợp đồng thế chấp đã ký để bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh phát sinh tại BIDV Ninh Bình và BIDV Tam Điệp.

Hồ sơ pháp lý của khoản nợ: Chi tiết theo hồ sơ, tài liệu do BIDV Ninh Bình cung cấp

- Thông tin về khoản nợ: Giá trị ghi sổ khoản nợ của 02 Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh tại BIDV Ninh Bình và BIDV Tam Điệp tạm tính đến ngày 29/10/2023 là 752.280.927.071 đồng. Trong đó:

(i) Dư nợ gốc: 562.586.901.824 đồng

(ii) Nợ lãi trong hạn: 186.526.463.063 đồng

(iii) Nợ lãi quá hạn: 3.167.562.184 đồng

- Giá khởi điểm: 570.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi tỷ đồng).  Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Bước giá: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 57.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ đồng).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 tiến hành mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định:

a) Tiền mua hồ sơ; Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ)

- Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 05/12/2023 đến hết ngày 08/12/2023.

- Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Phòng 105, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

* Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được mua 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

b) Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Trong 03 ngày làm việc, từ ngày 06/12/2023 đến ngày 08/12/2023.

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản nhận tiền đặt trước của Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt theo hướng dẫn trong Quy chế cuộc đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ tài sản đấu giá:

- Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngày 07/12/2023 đến hết ngày 08/12/2023.

- Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt - Phòng 105, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 14h00 ngày 11/12/2023.

- Địa điểm: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Địa chỉ: Phòng 206, số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Lưu ý:

- Toàn bộ khoản nợ được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức có sao bán vậy.

- Người tham gia đấu giá khoản nợ có nghĩa vụ xem xét, tìm hiểu các hồ sơ khoản nợ, tài sản bảo đảm và tự xác định tình trạng của khoản nợ theo hiện trạng thực tế, các hồ sơ pháp lý của khoản nợ, đồng thời tự xem xét, tìm hiểu tình trạng thực tế của các tài sản bảo đảm cho khoản nợ.

- Tiền lãi vẫn tiếp tục phát sinh từ ngày 29/10/2023 cho đến khi Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh thanh toán nợ gốc tiền vay tại BIDV Ninh Bình và BIDV Tam Điệp.

- Người mua được khoản nợ được sở hữu toàn bộ quyền đòi nợ và các quyền, nghĩa vụ khác liên quan đến khoản nợ phát sinh theo Hợp đồng tín dụng trung, dài hạn: Số 10999/2014/5254942/HĐTD ngày 31/12/2014; Hợp đồng tín dụng hạn mức số 20088/20/5254942/HĐTD ngày 19/11/2020; Hợp đồng tín dụng hạn mức số 20055/20/427996/HĐTD ngày 18/11/2020 và các Văn bản kèm theo các hợp đồng tín dụng giữa Công ty TNHH XD Nam Ninh và Công ty TNHH ĐT TM Nam Ninh và BIDV Ninh Bình, BIDV Tam Điệp.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt – Địa chỉ: Tầng 1 nhà chữ U, Số 6 Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Hotline: 0246.6505360/ 096 5549895.     

Ghi chú: Giờ hành chính Công ty: Buổi sáng: 08h00 đến 12h00; Buổi chiều: 13h00 đến 17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần. (Trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}