Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (“BIDV Thừa Thiên Huế”) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ như sau:

1. Thông tin khoản nợ:

- Khoản nợ bán đấu giá: Bán gộp (không bán lẻ) toàn bộ khoản nợ của các khách hàng tại BIDV Thừa Thiên Huế, cụ thể:

+ Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch - Xây dựng dân dụng - Trang trí nội thất và Thương mại Kim Vinh (Công ty Kim Vinh);

+ Bà Nguyễn Kim Vinh;

+ Bà Lê Kim Cẩm Lynh;

+ Ông Lê Đức Quang Huy.

- Giá khởi điểm bán đấu giá: Toàn bộ nợ vay (gốc, lãi, phí…) của tất cả các khoản nợ tính đến thời điểm ký hợp đồng dịch vụ đấu giá (giá khởi điểm bán đấu giá tạm tính đến ngày 05/6/2024 là 128.187.331.062 đồng, trong đó: Nợ gốc: 90.775.561.356 đồng, Nợ lãi (bao gồm lãi do chậm trả gốc, lãi): 37.411.769.706 đồng).

- Tài sản bảo đảm cho khoản nợ:

+ Quyền sở hữu khu du lịch LE BELHAMY tại Khối Hà My Đông A, Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình số 495072058110084 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp ngày 03/11/2009 cho Công ty Kim Vinh. 

+ Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 15A/41 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 460339 do UBND Quận 1 - TP HCM cấp ngày 27/08/2018 cho bà Nguyễn Kim Vinh. Diện tích đất: 41,8m2. Diện tích sàn: 148,2m2.

+ Quyền sử dụng đất tại Thôn Hà My Đông A, Xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL821304 do UBND Huyện Điện Bàn cấp ngày 23/04/2008 cho bà Nguyễn Kim Vinh. Diện tích đất 600m2.

+ Quyền sử dụng đất tại Thôn 1, xã Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 519737 do UBND huyện Điện Bàn cấp ngày 16/07/2003 và được Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Điện Bàn xác nhận chuyển nhượng cho bà Lê Kim Cẩm Lynh ngày 31/05/2018. Diện tích đất 210m2.

+ Quyền sử dụng đất tại Thôn 1, xã Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 519738 do UBND huyện Điện Bàn cấp ngày 16/07/2003 và được Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Điện Bàn xác nhận chuyển nhượng cho bà Lê Kim Cẩm Lynh ngày 31/05/2018. Diện tích đất 210m2.

+ Quyền sử dụng đất tại Thôn 1, xã Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 519739 do UBND huyện Điện Bàn cấp ngày 16/07/2003 và được Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Điện Bàn xác nhận chuyển nhượng cho bà Lê Kim Cẩm Lynh ngày 31/05/2018. Diện tích đất 210m2.

+ Quyền sử dụng đất tại Khối Tân Thành, Phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 467185 do Sở Tài Nguyên và Môi trường Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 25/12/2017 và được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hội An điều chỉnh chủ sử dụng đất tiếp là ông Lê Đức Quang Huy ngày 01/10/2019. Diện tích đất 250m2.

+ Quyền sử dụng đất tại Khối Phố Hà My Đông B, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 476454 Sở Tài Nguyên và Môi trường Tỉnh Quảng Nam cấp ngày 15/01/2018 và được điều chỉnh chuyển nhượng tiếp theo cho ông Lê Đức Quang Huy ngày 27/09/2019. Diện tích đất 200m2.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV Thừa Thiên Huế phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế, Phòng Khách hàng 3, Địa chỉ: 41 Hùng Vương, phường Phú Hội, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thông tin liên hệ: Ông Tống Hữu Nhân Tâm - PTP KH3 (Email: tamthn@bidv.com.vn; SĐT: 0934848491).

4. Tiêu chí lựa chọn:

TT

Nội dung tiêu chí

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Đơn vị không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Đơn vị không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng).

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

V

Khả năng hỗ trợ bán hàng của tổ chức đấu giá

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được lựa chọn đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV Thừa Thiên Huế sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV Thừa Thiên Huế không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}