Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:

Tài sản đấu giá: Khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mỹ Linh (tên cũ là: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Mỹ Linh) phát sinh tại BIDV - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ:

TT

HĐTC số

Mô tả chi tiết TSBĐ

1

01/2015/6038723 ngày 08/5/2015

Xe ô tô Hyundai E-County, số khung 17PPED000339, số máy D4DDEJ575215, BKS 51B-159.96, theo GCN đăng ký xe ô tô số 059617, cấp ngày 31/3/2015.

2

02/2015/6038723 ngày 09/6/2015

- Xe ô tô Toyota Innova, số khung 42G2F9416989, số máy 1TR7985608, BKS 51F-150.08, theo GCN đăng ký xe ô tô số 060195, cấp ngày 13/4/2015.

- Xe ô tô Toyota Innova, số khung 42G4F9416699, số máy 1TR7978618, BKS 51F-151.45, theo GCN đăng ký xe ô tô số 060066, cấp ngày 10/4/2015.

- Xe ô tô Toyota Innova, số khung 42G0F9416697, số máy 1TR7975664, BKS 51F-154.64, theo GCN đăng ký xe ô tô số 060072, cấp ngày 10/4/2015.

3

03/2015/6038723 ngày 19/6/2015

- Xe ô tô cứu thương Hyundai, số khung 37HAFU724656, số máy D4BHF007325, BKS 51B-159.24, theo GCN đăng ký xe ô tô số 069284, cấp ngày 11/5/2015.

- Xe ô tô cứu thương Hyundai, số khung 37HAFU725704, số máy D4BHF006700, BKS 51B-159.70, theo GCN đăng ký xe ô tô số 069283, cấp ngày 11/5/2015.

4

04/2015/6038723 ngày 23/6/2015

Máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế

5

05/2015/6038723 ngày 13/7/2015

Máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế

6

06/2015/6038723 ngày 25/8/2015

Máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế

7

07/2015/6038723 ngày 09/9/2015

Máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế

8

08/2015/6038723 ngày 30/9/2015

Máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế

9

01/2018/6038723 ngày 01/6/2018

Máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế

Giá khởi điểm: Toàn bộ dư nợ gốc, lãi và phí (nếu có) tại thời điểm ký kết Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá khoản nợ (tạm tính đến hết ngày 06/12/2023 dư nợ là 82.460.744.424 đồng; trong đó, dư nợ gốc: 38.705.524.804 đồng, dư nợ lãi/phí: 43.755.219.620 đồng). Giá bán nợ không bao gồm tất cả các loại thuế, phí (nếu có) và tiền tạm ứng án phí mà BIDV đã nộp theo quy định.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Địa chỉ: Tầng 07, 24 Lê Thánh Tôn, Phương Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Chí Thân (Email: thannc@bidv.com.vn; Điện thoại: 03.7777.5689).

4. Tiêu chí lựa chọn:

 1.  

TIÊU CHÍ

 1.  

Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá (có hình ảnh đính kèm để chứng minh)

 1.  

Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

 1.  

Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

 1.  

Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

 1.  

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

 1.  

Có thời gian hoạt động tối thiểu 03 năm

 1.  

Có tối thiểu 03 đấu giá viên

 1.  

Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

BIDV sẽ căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản tiến hành chấm điểm theo tất cả các tiêu chí tại Bảng tiêu chí kèm theo được quy định tại Mục 4 Thông báo này.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

* Lưu ý:

-  Tổ chức đấu giá cam kết về tính trung thực, chính xác của hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nộp tại BIDV và cam kết chịu trách nhiệm pháp lý nếu thông tin không chính xác gây ảnh hưởng đến kết quả bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ của BIDV.

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV  không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}