Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản là khoản nợ như sau:

I. Thông tin khoản nợ:

- Thông tin khoản nợ yêu cầu thẩm định: Tạm tính đến ngày 14/12/2022, dư nợ của khoản nợ Ngân hàng BIDV yêu cầu định giá là: 201.696.842.710 đồng, trong đó (Dư nợ gốc: 145.532.546.141 đồng; Dư nợ lãi: 56.164.296.569 đồng).

- Tài sản bảo đảm:

STT

Tài sản bảo đảm khoản nợ

1

QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại TĐ số 537, TBĐ số 80 tọa lạc tại 33 đường số 5B KDC Trung Sơn, ấp 4B, X. Bình Hưng, H. Bình Chánh, TP.HCM.

Theo Giấy chứng nhận QSDĐ, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 698501, số vào sổ cấp GCN số CH01803, do UBND huyện Bình Chánh cấp ngày 06/3/2012.

2

Toàn bộ giá trị quyền sở hữu các công trình thuộc Dự án nhà máy xử lý và tái chế rác thải tại bãi rác Đập Đá thuộc xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hình thành trong tương lai gắn liền với thửa đất số 1153 và 1154, tờ bản đồ số 3 thuộc xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 07/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 25/3/2016 và các văn bản khác có liên quan.

II. Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày BIDV đăng thông báo (hồ sơ nộp qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

III. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Trung tâm Xử lý nợ - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 7, số 24 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).

- Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Chí Thân -  Di động: 03 7777 5689. Email: thannc@bidv.com.vn.

IV. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

V. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá tài sản (trong đó nội dung thư chào giá thể hiện các nội dung như giá trị định giá dự kiến sơ bộ của tài sản định giá, mức giá…).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo về kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn và BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vi không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}