Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn (BIDV Tây Sài Gòn) thông báo bán đấu giá khoản nợ lần 02, thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá:

- Thông tin khoản nợ: Khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay theo Hợp đồng tín dụng số 01/2021/72433/HĐTD ngày 31/03/2021 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn và Công ty Cổ phần sản xuất nhựa Triệu Du Bổn, dư nợ tạm tính đến ngày 12/12/2022 là 211.095.652.930 đồng, trong đó:

+ Dư nợ gốc: 193.796.894.146 đồng

+ Dư nợ lãi:    17.298.758.784 đồng

*Lưu ý: Tiền lãi của các khoản nợ nêu trên sẽ tiếp tục phát sinh từ ngày 12/12/2022 cho đến khi thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Sài Gòn.

* Tài sản bảo đảm cho khoản nợ trên bao gồm:

TT

Số, ngày HĐBĐ

Tài sản bảo đảm

Nơi có tài sản

1

03/2018/72433/HĐBĐ ngày 28/08/2018 và VBSĐBS ngày 02/06/2022

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại địa chỉ Lô 15-17, đường số 1, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT08557 do Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp ngày 17/10/2011, cập nhật gần nhất ngày 10/02/2022.

Diện tích đất : 10.406 m2

Diện tích xây dựng : 6.102 m2

Lô 15-17, đường số 1, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM

2

+01/2018/72433/HĐBĐ ngày 25/06/2018 và VBSĐBS ngày 14/01/2019

+02/2018/72433/HĐBĐ ngày 28/08/2018 và VBSĐBS ngày 14/01/2019

+01/2020/72433/HĐBD ngày 31/08/2020

Máy móc thiết bị ngành nhựa

3

02/2020/72433/HĐBD ngày 31/08/2020

06 Xe ô tô tải

4

01/2021/72433/HĐBĐ, 02/2021/72433/HĐBĐ; 03/2021/72433/HĐBD; 04/2021/72433/HĐBD; ngày 05/08/2021

Cổ phần của công ty.

+ Số lượng : 200.000 cổ phần, mệnh giá 10.000đồng/ cổ phần

5

03/2020/72433/HĐBD ngày 23/10/2020 và VBSĐBS ngày 15/12/2021, VBSĐBS ngày 25/09/2022

Hàng tồn kho

*Pháp lý dự án và tài sản đảm bảo, tình trạng tranh chấp/ khởi kiện: Các thông tin chi tiết liên quan đến dư nợ, tài sản bảo đảm, tình trạng pháp lý/tranh chấp đã được BIDV Tây Sài Gòn cung cấp cho đơn vị dịch vụ đấu giá. Các tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua khoản nợ đề nghị liên hệ Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp để tìm hiểu chi tiết về tài sản đấu giá.

2. Người có tài sản và nơi lưu trữ hồ sơ khoản nợ: Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn, Địa chỉ: Tầng 1, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp danh Minh Pháp.

Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm: 193.796.894.146 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi ba tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu tám trăm chín mươi bốn ngàn một trăm bốn mươi sáu đồng), giá trên không bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

6. Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn)

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian xem tài sản, bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 14/12/2022 đến 11 giờ 00 ngày 24/12/2022. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: mọi cá nhân tổ chức, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản.

9. Cách thức đăng ký:

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp (số 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM) và Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn (Tầng 1, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh pháp.

10. Thời gian nhận tiền đặt trước: Từ 08 giờ 30 phút ngày 23/12/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2022.

11. Tổ chức cuộc đấu giá: vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 28/12/2022 tại Công ty Đấu giá Hợp Danh Minh Pháp số 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM. ĐT 028.38453169, Website: http://minhphap.vn.

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}