Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (BIDV Chi nhánh Phú Mỹ Hưng) thông báo về việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Tên tài sản: Khoản nợ của ông Nguyễn Chí Trung phát sinh tại BIDV Chi nhánh Phú Mỹ Hưng.

- Mô tả tài sản: Tạm tính đến ngày 31/07/2022, dư nợ đối với khoản nợ BIDV yêu cầu định giá là: 6.392.818.619 đồng , trong đó (Dư nợ gốc: 3.800.000.000 đồng; Dư nợ lãi: 2.592.818.619 đồng).

- Tài sản bảo đảm khoản nợ: QSDĐ và nhà ở tại TĐ số 10-123, TBĐ số 8-Saigon-Khánh Hội, diện tích: 39 m2; Diện tích xây dựng: 39 m2; Diện tích sàn: 86.54 m2, Tại số 118-120 Đoàn Văn Bơ, P.9, Quận 4, TP.HCM theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 8883/2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/08/2000.

2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện BIDV phải nhận được trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thông báo).

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng. Địa chỉ: 27-29 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố Kim Long, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh.

- Đầu mối liên hệ: ông Võ Thành Công (Email: congvt1@bidv.com.vn, Di động: 0906886299).

4. Tiêu chí lựa chọn:

- Doanh nghiệp được lựa chọn phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của Bộ Tài chính.

- Doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn không thuộc trường hợp không được thẩm định giá theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Doanh nghiệp có trụ sở/Chi nhánh/Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.

- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

- Thư chào giá, các cam kết khác của doanh nghiệp thẩm định giá (nếu có).

* Lưu ý:

- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

- BIDV sẽ có văn bản thông báo kết quả cho doanh nghiệp thẩm định giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, BIDV không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}