Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng (BIDV Hải Phòng) thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty cổ phần Lisemco, thông tin cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá là: Khoản nợ của Công ty Cổ phần Lisemco tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng (sau đây được gọi là “Khoản Nợ”), bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ.

* Thông tin Khoản Nợ:

- Tên bên nợ: Công ty Cổ phần Lisemco (Sau đây được gọi là “Bên Nợ”).

- Địa chỉ: Km 6 quốc lộ 5, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

- Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Mạnh Tuế - Chức danh: Tổng Giám đốc.

- Đăng ký kinh doanh số: 0200169677 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký lần đầu ngày 27/12/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 13/7/2019.

  Tổng dư nợ của Khoản Nợ tính đến ngày 01/8/2022 là 76.171.701.112 đồng, trong đó dư nợ gốc là 57.743.056.456 đồng, dư nợ lãi: 17.989.580.105 đồng, phí phạt chậm trả lãi là 439.064.551 đồng.

Khoản Nợ được bán theo nguyên trạng về dư nợ, tài sản bảo đảm, Hồ Sơ Khoản Nợ, tình trạng tranh chấp, chất lượng Khoản Nợ… và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan đến Khoản Nợ tại thời điểm được đưa ra đấu giá

* Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của bên nợ đối với Khoản Nợ bao gồm các giao dịch bảo đảm sau:

i) Tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 01/2011/HĐ ngày 20/8/2011 giữa Bên thế chấp Công ty TNHH Một thành viên chế tạo thiết bị và Đóng tàu Hải Phòng (nay là Công ty Cổ phần Lisemco) và Bên nhận thế chấp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng và Văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp số 01/2011/HĐ ngày 31/10/2016. Danh mục tài sản thế chấp gồm: 1.Máy cắt, máy hàn; 2. Thiết bị cẩu; 3. Máy là tôn, Model JPG 6x2500; 4. Thiết bị phụ trợ; 5. Dụng cụ và thiết bị kiểm tra; 6. Thiết bị làm sạch bề mặt và phun sơn.

ii) Tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất số: 01/2015/1179720/HĐTC ngày 08/9/2015 giữa Bên thế chấp Công ty Cổ phần Lisemco và Bên nhận thế chấp Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng. Các tài sản thế chấp cụ thể như sau:

+ Tài sản gắn liền với đất đã được chứng nhận quyền sở hữu bao gồm: Nhà xưởng 1 – Diện tích 3.119,3m2; Nhà xưởng 2 – Diện tích 4.704,9m2, Nhà xưởng 3- Diện tích 4.885,6m2

+ Các tài sản khác gắn liền với đất.

Các tài sản nêu trên được xây dựng trên thửa đất số “02”, tờ bản đồ số “24” Km6 quốc lộ 5 (cũ), phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, cụ thể:

- Tên người sử dụng đất: Công ty Cổ phần Lisemco-Địa chỉ: Km6 quốc lộ 5 (cũ) phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.Diện tích: 22.731,3m2 (Hai mươi hai nghìn, bảy trăm ba mươi mốt phẩy ba mét vuông). Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà máy chế tạo nắp hầm hàng tàu.Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 23/10/2058.Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

- Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số BU367928 do Sở tài nguyên môi trường thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cấp ngày 13/3/2015.

* Thông tin tranh chấp liên quan đến Khoản Nợ

- Tại thời điểm thông báo đấu giá này, BIDV đang tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến Khoản Nợ trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” tại Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng thành phố Hải phòng.

Tình trạng, tiến độ giải quyết tranh chấp: TAND Quận Hồng Bàng đang thụ lý, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm.

- Đối với các tranh chấp khác Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chưa có thông tin.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng. Địa chỉ: số 68 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

3. Giá khởi điểm: 58.940.930.275 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, chín trăm bốn mươi triệu, chín trăm ba mươi nghìn, hai trăm bảy mươi lăm đồng). Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua Khoản Nợ, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu. Việc mua, bán Khoản Nợ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

5. Tiền đặt trước: 5.894.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm chín mươi tư triệu đồng).

6. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến ngày 29/11/2022  (từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút, trừ Thứ 7 và Chủ nhật) tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Tầng 2, C11 tổ 9 (số 6, ngách 34, ngõ 61 đường Hoàng Cầu hoặc mặt sau nhà số 23 ngõ 19 đường Trần Quang Diệu), phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

7. Thời hạn, địa điểm xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 24/11/2022 đến ngày 25/11/2022 (từ 08 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng, địa chỉ: số 68 Điện Biên Phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước, điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 16 giờ 30 phút ngày 30/11/2022.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời hạn, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: Số tiền đặt trước không có “báo có tài khoản” trong thời hạn nộp tiền đặt trước thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá. Giấy nộp tiền đặt trước phải bổ sung trước thời điểm mở cuộc đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: Vào lúc 09h30 ngày 01/12/2022  tại Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Tầng 2, C11 tổ 9 (số 6, ngách 34, ngõ 61 đường Hoàng Cầu hoặc mặt sau nhà số 23 ngõ 19 đường Trần Quang Diệu), phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số lần trả giá.

- Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn -Chi nhánh Hà Nội, địa chỉ: Tầng 2, C11 tổ 9 (số 6, ngách 34, ngõ 61 đường Hoàng Cầu hoặc mặt sau nhà số 23 ngõ 19 đường Trần Quang Diệu), phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.62598201.

Trân trọng thông báo!

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}