Thưa quý khách hàng, quý cổ đông, đối tác,

Năm 2022 kinh tế thế giới rơi vào vòng xoáy đa khủng hoảng với xung đột địa chính trị căng thẳng, lạm phát toàn cầu gia tăng phi mã, hậu quả nặng nề của đại dịch Covid19 dẫn đến nguy cơ suy giảm kinh tế toàn cầu… Trước bối cảnh khó khăn chưa từng có trong tiền lệ, kinh tế Việt Nam năm 2022 vẫn ghi nhận các kết quả tích cực sau 2 năm tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế: Tăng trưởng GDP đạt 8,02%; chỉ số giá tiêu dùng bình quân kiểm soát ở mức 3,15%; cán cân thương mại xuất siêu 11,2 tỷ USD... Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và là một trong số ít quốc gia trên thế giới được nâng bậc tín nhiệm trong năm. Đóng góp vào thành công chung đó phải kể đến việc Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã chủ động điều hành, ứng phó linh hoạt, triển khai đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ lãi suất, tỷ giá góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính độc lập của nền kinh tế.

Hành trình tự hào, khát vọng vươn cao

Đối với BIDV, năm 2022 là một năm đặc biệt ghi dấu mốc son 65 năm xây dựng và trưởng thành. Dù kinh tế đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, NHNN, sự đồng hành gắn bó của đối tác, khách hàng, sự nỗ lực đồng lòng của tập thể cán bộ người lao động toàn hệ thống, BIDV đã hoàn thành toàn diện, đồng bộ, vượt trội các mục tiêu của Chiến lược phát triển tổng thể hệ thống đến 2025, định hướng đến 2030 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông đề ra, tiếp tục khẳng định vai trò là định chế tài chính hàng đầu Đất nước. Kết thúc năm 2022, BIDV là NHTM đầu tiên có Tổng tài sản vượt mốc trên 2 triệu tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2021, tiếp tục giữ vững vị thế là NHTMCP có quy mô lớn nhất Việt Nam. Huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1,64 triệu tỷ đồng, tăng 8,4%, chiếm khoảng 14% thị phần tiền gửi toàn ngành. Dư nợ tín dụng đạt 1,53 triệu tỷ đồng, tăng 12,1%, chiếm 12,87% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế, đứng đầu thị trường về thị phần tín dụng. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch theo hướng bền vững, tỷ trọng dư nợ bán lẻ đạt 43,4%, tăng 3,6% so với đầu năm, tỷ trọng dư nợ SME đạt 22%... Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,96%. Hiệu quả kinh doanh tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước, đạt và vượt Kế hoạch năm 2022 đề ra: (i) Chênh lệch thu chi đạt 47.025 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 23.009 tỷ đồng, tăng trưởng 69,8%, hoàn thành vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao; (ii) Năng lực tài chính được cải thiện, vốn điều lệ đạt 50.585 tỷ đồng, vốn hóa thuộc nhóm đẫn đầu thị trường, đạt 195,3 nghìn tỷ đồng (~8,34 tỷ USD); (iii) Các chỉ tiêu sinh lời được cải thiện tích cực so với năm trước: ROA đạt 0,95%; ROE đạt 19,34%; (iv) Trích lập DPRR đầy đủ theo quy định, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 226%, các chỉ số an toàn đảm bảo theo quy định và thông lệ tốt. BIDV cũng luôn là một trong những ngân hàng đóng có góp tích cực vào ngân sách nhà nước với mức đóng góp trong năm đạt hơn 6.700 tỷ đồng.

Năm 2022, BIDV cũng đạt được nhiều bước tiến trong quản trị điều hành, phát triển thể chế, trong đó đã triển khai hoàn thiện cơ cấu, mô hình tổ chức phù hợp với mô hình kinh doanh ngân hàng hiện đại gắn với kiện toàn nhân sự các cấp, đặc biệt chú trọng tới công tác phát triển nhân tài, nhân lực chất lượng cao cho hệ thống thông qua triển khai Chương trình phát triển Lãnh đạo BIDV tuổi 30, xây dựng Quy chế chức danh và phát triển nghề nghiệp. Kiên định bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược kinh doanh tổng thể giai đoạn 2021-2025 và 07 Chiến lược cấu phần thông qua rà soát thường xuyên, đánh giá kỹ lưỡng từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm để đảm bảo triển khai đúng định hướng đã đề ra. Trong đó, BIDV theo đuổi chiến lược “ngân hàng xanh” và xác định là một trong những mục tiêu ưu tiên trong giai đoạn tới. Thông qua tập trung xây dựng và thực thi Khung quản trị, mô hình kinh doanh ESG (môi trường, xã hội và quản trị); triển khai các chính sách, quy định, phát triển sản phẩm, dịch vụ riêng biệt và điều chỉnh cơ cấu, mô hình tổ chức hướng tới ngân hàng xanh, BIDV hiện dẫn đầu thị trường về tài trợ lĩnh vực xanh, góp phần chuyển đổi nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường. Đồng thời, với vai trò NHTM lớn, BIDV đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, các chương trình hỗ trợ giáo dục, an ninh quốc phòng, y tế, phát triển cộng đồng... Đây cũng là năm quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, sâu rộng giữa BIDV và Tập đoàn Tài chính Hana được nâng lên một tầm cao mới với dấu ấn là thành công của giao dịch bán chiến lược Công ty chứng khoán BIDV (BSC) - Hana Securities.

Từ những kết quả tích cực đã đạt được, uy tín, thương hiệu BIDV tiếp tục được khẳng định; niềm tin của đối tác, khách hàng tiếp tục được nâng cao ở cả trong nước và quốc tế: Moody’s nâng định hạng nhà phát hành và định hạng tiền gửi (nội tệ/ngoại tệ) của BIDV từ mức Ba3 lên mức Ba2; Giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022” (The Asian Banker); Giải thưởng “Ngân hàng dành cho KHDN tốt nhất Đông Nam Á năm 2022” và “Ngân hàng SME tốt nhất Đông Nam Á năm 2022” (Global Banking and Finance); Giải thưởng “Ngân hàng phục vụ khách hàng FDI tốt nhất Việt Nam 2022” và “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối và phái sinh tốt nhất Việt Nam” (ABF Wholesale Banking Awards); Giải thưởng “Ngân hàng quản lý rủi ro sáng tạo nhất năm 2022” (International Business Magazine); Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín 2022 (Vietnam Report)…

Vững bước tiên phong, đồng hành phát triển

Bước vào năm 2023, năm “bản lề” của KHKD 5 năm, hành trang với BIDV là tâm thế chủ động, quyết tâm cao độ để tăng tốc về đích, hoàn thành thắng lợi mục tiêu cả giai đoạn 2021-2025. BIDV xác định phương châm hành động của năm 2023 là “Kỷ cương - Hiệu quả - Chuyển đổi hoạt động”. Theo đó, BIDV sẽ tiếp tục đẩy mạnh quy mô hoạt động gắn với đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tập trung tối ưu hóa tài sản có rủi ro. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, nâng cao chất lượng tài sản; Nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo hướng gia tăng thu nhập ngoài lãi; Thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án CNTT trọng điểm; Nâng cao năng lực quản trị điều hành, năng lực quản lý rủi ro, chủ động ứng phó trước những biến động khó lường của thị trường tài chính; Tập trung triển khai các phương án tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, phát triển kinh doanh. Bên cạnh đó, với vai trò là ngân hàng tài trợ xanh lớn nhất Việt Nam theo định hướng của Chính phủ, BIDV cũng xác định chiến lược và hoạt động cốt lõi trong thời gian tới dành nguồn lực tập trung phát triển xanh, tài chính bền vững và nâng cao thực hành môi trường, xã hội, quản trị (ESG).

65 năm xây dựng và trưởng thành là hành trình đầy tự hào của lớp lớp các thế hệ cán bộ lãnh đạo, người lao động của BIDV, trải qua “bao thác, bao ghềnh” đã trui rèn, bồi tụ nên bản lĩnh, cốt cách kiên cường, vượt khó của “Người BIDV”. Tại mốc son này, với quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự đồng sức, đồng lòng của tập thể cán bộ người lao động, BIDV đã hội tụ đầy đủ điều kiện, quyết tâm và khát vọng để thay đổi và chinh phục những đỉnh cao mới. Mang tâm thế tiếp nối những giá trị lịch sử quý báu, nhận diện thương hiệu của BIDV đã được thay đổi với hình ảnh “Ngôi sao vàng 5 cánh, bông hoa mai và màu xanh ngọc lục bảo”. Theo triết lý phương Đông số 5 thể hiện sự sinh sôi, sức sống mãnh liệt, sự hòa hợp vững bền; tượng trưng cho 5 châu - thể hiện khát vọng hội nhập, màu xanh ngọc lục bảo tượng trưng cho sự bền vững, trường tồn, mang hình ảnh của một ngân hàng “xanh”, như chiến lược mà BIDV đang quyết tâm theo đuổi.

Thay mặt Hội đồng quản trị BIDV, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Ban Lãnh đạo và 2,8 vạn người lao động đang cống hiến hết mình tại BIDV. Đặc biệt tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý Khách hàng, Quý Nhà đầu tư và đối tác đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng BIDV trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục hợp tác, đồng hành với quý khách hàng, nhà đầu tư, đối tác trong thời gian tới để chúng ta cùng nhau kiến tạo nên những giá trị bền vững, hướng đến tương lai phồn vinh và thịnh vượng!

Chúc Quý vị ngày càng phát triển và thành công!

Trân trọng!

 

Phan Đức Tú

Chủ tịch HĐQT BIDV

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}