Theo Thông tư 06/2023/TT của NHNN có hiệu lực từ 01/9/2023, BIDV triển khai chính sách cho KHCN vay vốn để trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác (lãi suất chỉ từ 6%/năm) và nhiều ưu đãi hấp dẫn.
BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}