Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo chốt danh sách trái chủ để đăng ký trái phiếu phát hành riêng lẻ tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) như sau:

 

STT

Mã trái phiếu

Kỳ hạn

(năm)

Giá trị

(VND)

1

BIDL2129025

8

100.000.000.000

2

BIDL2230007

8

460.000.000.000

3

BIDL2224008

2

1.000.000.000.000

4

BIDLH2230009

8

1.981.000.000.000

5

BIDLH2232010

10

14.000.000.000

6

BIDL2230011

8

2.000.000.000.000

7

BIDL2230012

8

1.000.000.000.000

8

BIDL2232013

10

200.000.000.000

9

BIDL2224019

2

1.500.000.000.000

10

BIDL2224020

2

1.500.000.000.000

Mục đích chốt danh sách trái chủ: Để đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày chốt danh sách trái chủ: 17h00 ngày 05/09/2023

Đại lý Đăng ký Trái phiếu: BIDV Chi nhánh Hà Thành

Chi tiết tại tệp đính kèm.

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}