Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố chính sách thực hành phòng chống tham nhũng, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị BIDV đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham những, tiêu cực và tội phạm. Hằng năm, Ban chỉ đạo ban hành Chương trình Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm.


BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}