Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho trái phiếu mã BIDL2128002C, BIDL2129003C, BIDL2131004C (mã đăng ký tại VSD lần lượt là BID122003, BID122004, BID122005) do BIDV phát hành ngày 25/01/2021 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2023 (chi tiết tại Thông báo lãi suất đính kèm)

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}