Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thông báo lãi suất trái phiếu BIDV ra công chúng Đợt 2 mã BIDL2128005C, BIDL2129006C, BIDL2131007C áp dụng cho kỳ tính lãi từ 16/01/2023 đến 16/01/2024 như sau:

+ Trái phiếu mã BIDL2128005C: Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi kể từ và bao gồm ngày 16/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/01/2024 là 8,70%/năm (chi tiết tại Thông báo lãi suất đính kèm)

+ Trái phiếu mã BIDL2129006C: Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi kể từ và bao gồm ngày 16/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/01/2024 là 8,80%/năm (chi tiết tại Thông báo lãi suất đính kèm)

+ Trái phiếu mã BIDL2131007C: Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi kể từ và bao gồm ngày 16/01/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/01/2024 là 8,90%/năm (chi tiết tại Thông báo lãi suất đính kèm)

 

BIDV

Kết quả gợi ý

  Các sản phẩm/dịch vụ gợi ý

   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
   Tìm thấy Kết quả
    
   Συμπληρωματικό περιεχόμενο
   ${loading}